Wednesday , November 30 2022

Un scurtmetraj porno cu Marilyn Monroe, scos la licitatie la Buenos Aires

Un scurtmetraj pornografic cu Marilyn Monroe va fi scos la licita]ie, cu un pre] de pornire de 350.000 de euro, pe 7 august, în cadrul Târgului interna]ional al colec]ionarilor cinefili organizat la Buenos Aires, a anun]at, miercuri, Mikel Barsa, coordonatorul acestei licita]ii, informeaz\ AFP.
“Scurtmetrajul va fi scos la licita]ie pe 7 august, la ora local\ 19.00 (21.00 GMT), la Centrul cultural Borges. Pre]ul de pornire este de 500.000 de dolari (350.000 de euro)”, a declarat Mikel Barsa.
Scurtmetrajul pornografic filmat în alb/negru, cu o durat\ de 6 minute [i datând din 1946, o prezint\ pe actri]a american\ la vârsta de 21 de ani, într-o perioad\ în care aceasta înc\ se numea Norma Jean Baker [i era o necunoscut\.
Filmul s-a aflat în posesia unui colec]ionar spaniol, iar mo[tenitorii s\i au decis s\ încredin]eze organizarea vânz\rii lui Mikel Barsa, care a vândut deja în trecut singura copie cunoscut\ a acelui scurtmetraj. El a primit deja oferte din Norvegia [i Japonia.
Târgul interna]ional al colec]ionarilor cinefili are loc în perioada 6-7 august la Buenos Aires, fiind pentru prima dat\ organizat în America Latin\.
Acest scurtmetraj a fost adus la cuno[tin]a publicului în 1997, provocând vii polemici în privin]a identit\]ii tinerei din imagini. Mikel Barsa de]ine o scrisoare de la Institutul american de film în care se afirm\ c\, “dac\ nu este Marilyn, atunci este sora ei geam\n\”.
Un alt film pe pelicul\ de 16 milimetri [i cu o durat\ de 15 minute, ce o arat\ pe Marilyn f\când sex oral, a fost vândut pentru 1,5 milioane de dolari directorului unei companii, în 2008.
Celebra rochie alb\ pe care Marilyn Monroe a purtat-o în filmul “{apte ani de c\snicie” a fost adjudecat\ pentru 4,6 milioane de dolari în luna iunie, la o licita]ie organizat\ în cartierul Beverly Hills, spulberând toate estim\rile f\cute de speciali[ti.
Marilyn Monroe a devenit o adev\rat\ legend\ dup\ moartea ei tragic\, din 1962, cauzat\ de o supradoz\ de medicamente. Actri]a american\ a fost celebr\ [i pentru rela]iile pe care le-a avut cu o serie de b\rba]i faimo[i ai acelor vremuri, inclusiv cu dramaturgul Arthur Miller – care a fost, totodat\, unul dintre cei trei so]i ai ei -, dar [i pentru presupusa ei aventur\ cu pre[edintele american John F. Kennedy.

Vezi si

Metallica lansează un nou album. Trupa face un turneu de un an în Europa și America

Metallica anunță lansarea unui nou album și un turneu de un an și jumătate în …