Wednesday , April 17 2024

Fidelitatea, element-cheie în evolutia sociala

.
Potrivit unui studiu realizat de cercet\tori de la Universitatea din Oxford /Marea Britanie/ comportamentele femelelor au avut un rol cheie în tranzi]ia la societ\]i mai complexe, informeaz\ joi ziarul ABC.
Astfel cu cât mai promiscu\ este o femel\, cu atât prime[te mai pu]in ajutor de la perechea sa pentru a-[i cre[te progeniturile. Societ\]ile cele mai evoluate se bazeaz\ prin urmare pe fidelitate. Este cel pu]in ceea ce oamenii de [tiin]\ britanici au încercat s\ demonstreze prin acest studiu.
Cercet\rile lor s-au axat pe comportamentul sexual al p\s\rilor, de[i rezultatele ar putea fi transferate [i ‘mamiferelor, inclusiv primatelor’, avertizeaz\ Asleigh Griffin, de la Departamentul de Zoologie al Universit\]ii din Oxford. Concluzia lor este clar\: ‘În termeni de evolu]ie, sexul este o for]\ antisocial\’.
Cercet\torii au studiat 267 tipuri de p\s\ri. De la speciile cele mai promiscue, precum muscarul stacojiu, la prigoarea monogam\. În opinia lor cu cât este mai promiscu\ femela unei specii, cu atât exist\ [anse mai mari ca progeniturile s\ se disperseze [i s\ existe mai pu]ine posibilit\]i ca ‘mama’ s\ primeasc\ ajutor de la perechea sa.
Nici pentru construirea cuibului, nici pentru cre[terea puilor sau ap\rarea lor. [i cu riscul ca descenden]ii lor s\ se comporte la fel. ‘Cu cât femela are mai multe perechi cu atât cresc [ansele ca puii s\ nu r\mân\ în cuib pentru a-[i ajuta mama’, este de p\rere doctorul Griffin.
În schimb, dac\ perechile sunt fidele [i stabile, în cadrul speciei lor, se creeaz\ un mediu aproape familial în care cei mari îi ajut\ pe cei mai tineri. Acest tip de rela]ie favorizeaz\ [i modelele de reproducere mai eficiente pentru a transmite genele genera]iei viitoare. Zoologii dau ca exemplu muscarul stacojiu, una din speciile cele mai primiscue.
Aceste p\s\ri când î[i fac cuibul nu primesc nici un fel de ajutor, lucrând solitar. În schimb, prigoarea lucreaz\ în folosul comunit\]ii. Ajut\ la cre[terea puilor, chiar dac\ nu sunt propriile progenituri. Efectul evolu]iei [i al comportamentului sexual a fost luat în calcul [i la studierea arborelui genealogic celor 267 de specii. S-a descoperit astfel c\ acest comportament de ajutorare [i de colaborarea la cre[terea puilor este un aspect evolutiv mo[tenit de la str\mo[i.
Conexiunea între fidelitate [i evolu]ie a comportamentului social a fost demonstrat\ [i la furnici, albine, viespi [i termite. Iar acum, cercet\torii observ\ [i primele vertebrate. ‘Nu vedem de ce ratele de promiscuitate la p\s\ri nu ar putea explica distribuirea sistemelor sociale [i la mamifere’, au conchis ei.

Vezi si

“Mergeți acasă”: Turismul excesiv stârnește reacții în Spania

Mișcările „anti-turistice” se înmulțesc în Spania, a doua cea mai vizitată țară din lume, determinând …