Saturday , June 15 2024

Cercetatorii se chinuie sa reumple Marea Moarta fara a supara turistii

.
Oamenii de [tiin]\ israelieni vor s\ reumple Marea Moart\ cu ap\ adus\ din Marea Ro[ie, iar asta va face ca obiectele s\ pluteasc\ mai greu în faimosul lac s\rat, ceea ce i-ar putea alunga pe turi[ti.
În fiecare an, sute de mii de turi[ti se adun\ la Marea Moart\, unde au posibilitatea unic\ de a pluti în ap\ f\r\ nici un pic de efort.
Din nefericire, apa din lacul s\rat scade într-un ritm alarmant, care va face ca Marea Moart\ s\ dispar\ pân\ în 2050.
Oamenii de [tiin]\ israelieni pl\nuiesc s\ o reumple, cu ajutorul unei conducte care va aduce ap\ din Marea Ro[ie, îns\ au întâmpinat o problem\. În condi]iile în care salinitatea apei din Marea Ro[ie este mult mai sc\zut\, apa adus\ de la o distan]\ de peste 100 de kilometri va pluti deasupra celei din Marea Moart\ [i va sc\dea astfel flotabilitatea renumit\ printre turi[tii din întreaga lume.
Întreg proiectul, care se ridic\ la 15 miliarde de dolari, ar putea fi pus în pericol de problema flotabilit\]ii, scrie Telegraph.co.uk.
„În 1992 s-a produs o inunda]ie de propor]ii, care a demonstrat efectele introducerii unei mari cantit\]i de ap\ cu salinitate redus\ în Marea Moart\”, a precizat cercet\torul Michael Beyth, de la Institutul de Geologie al Israelului. „La vremea respectiv\, primii cinci metri ai lacului au fost dilua]i cu 30%. A[a ceva nu poate fi acceptabil”, a conchis Beyth.
Banca Mondial\ va hot\rî anul viitor dac\ va finan]a sau nu proiectul de reumplere a M\rii Moarte.

Vezi si

China plasează cronometre deasupra toaletelor într-un loc turistic cheie

Un oraș chinez a instalat cronometre deasupra toaletelor dintr-un important loc turistic pentru a asigura …

error: