Saturday , December 3 2022

B.U.G. Mafia revine in Suceava la Hollywood Sushi – Bar

Dup\ cinci ani de zile membrii B.U.G. Mafia se `ntorc `n Suceava la restaurantul B.U.G. Mafia m ace[tia revin cu albumul intitulal „~napoi `n viitor” n trupa format\ din Tataee, Caddillac [i Uzzi este una dintre cele mai iubite din Rom=nia n cei aproape 20 de ani de carier\, cele 10 albume de studio, peste un milion de unita]i v=ndute, peste 80 de milioane de view-uri pe YouTube, peste 400.000 de fani pe Facebook. B.U.G. Mafia, cifrele de mai sus sunt suficiente pentru a indica statutul trupei in industria muzical\ autohton\

Veteranii de la B.U.G Mafia se `ntorc ast\zi dup\ cinci ani de zile `n Suceava la restaurantul Hollywood Sushi-Bar, pentru a concerta [i `nc=nta publicul, `ncep=nd cu ora 23.00. Dup\ o pauz\ destul de `ndelungat\, ei revin cu albumul intitulat “~napoi `n viitor”. ~ntr-un interviu membrii forma]iei B.U.G. Mafia au explicat de ce a durat at=t de mult revenirea lor `n industria muzical\. “Ne-a luat foarte mult s\ facem albumul aniversar, ap\rut pe pia]\ `n 2006. {i oricum suntem chi]ibu[ari, lucr\m la materialul nou de la sf=r[itul lui 2009″, au spus b\ie]ii. Forma]ia a mai explicat c\ de[i fanii au fost sup\ra]i fiindc\ au `nt=rziat foarte mult cu lansarea, acum: “Fanii sunt entuziasma]i, iar acest lucru ne d\ [i nou\ `ncredere c\ facem bine ceea ce facem, chiar dac\ lans\m piese [i albume mai rar dec=t al]i arti[ti, noi mergem pe principiul c\ e important s\ facem muzic\ care s\ nu se consume `n trei, [ase luni sau un an. Vrem ca muzica noastr\ s\ reziste testului timpului”.
B.U.G. Mafia este o trup\ de hip-hop din Romania, compus\ din Tataee, Caddillac [i Uzii [i care a fost fondat\ `n anul 1994. La sf=r[itul anului 1993, pe vremea c=nd albumele de hip hop circulau doar `n cercuri restr=nse, iar cd-urile erau obiecte rare [i pre]ioase, Drago[ Vlad-Neagu [i Vlad Irimia av=nd deja tentative de intrare `n lumea hip hop ca arti[ti, pun bazele trupei Black Underground. Cu numele de scen\ Klax 187 [i respectiv Doom (ast\zi Caddy [i Tataee), reu[esc s\ `[i `nregistreze prima pies\, `n limba englez\. Urmeaz\ o serie de show-uri, pe la baluri de boboci ale unor licee din Bucure[ti, al\turi de cei de la M&G. Publicul de hip hop cre[te de la c=teva zeci la c=teva sute.
Pe 20 septembrie 1995 apare primul album al trupei numit “Mafia”. B\ie]ii, deja cu un album la v=nzare, `nregistreaz\ cel de-al doilea album `n regim propriu cu bani `mprumuta]i de la un bun prieten, actualmente patronul clubului Zebra din Bac\u. Trupa se nume[te acum B.U.G. Mafia, dup\ abrevierea cuvintelor Bucuresti UnderGround. ~ncep concertele `n afara Bucure[tiului, primul fiind `n Bac\u, iar v=nz\rile urc\ nea[teptat de mult. B.U.G. Mafia arunc\ pe pia]\ cea de a treia bomb\, albumul “N\scut [i Crescut `n Pantelimon”. Trupa este `ntr-o continu\ cre[tere. Totul sun\ mai bine [i mai interesant. Klax187 `[i schimb\ numele `n Daddy Caddy. Apare primul maxi-single al mafio]ilor, “Hoteluri”, compus din piesa care `i d\ numele, remixul acesteia, instrumentalele [i o pies\ bonus. Pe 13 martie 1999, la Sala Polivalent\, are loc cel mai mare concert al trupei. ~n 2001, B.U.G. c=[tig\ premiul “cel mai bun album rap”, cu “Dup\ Blocuri”, la Premiile Industriei Muzicale, dar [i “cea mai bun\ trup\ rap” [i “cel mai bun videoclip”, cu “Un 2 [i Trei De 0”, la Premiile Bravo. Mafia este singurul nume cu cinci nominaliz\ri la Premiile MTV 2004. Au reu[it s\ plece acas\ cu dou\ dintre ele, “cel mai bun album” [i “cel mai bun act hip hop”, [i `n acest sens fiind singurii. Anii ce au urmat, au `nsemnat pentru trupa un crescendo minunat, astazi fiind cea mai cunoscuta si ascultata trup\ hip-hop din Rom=nia. ~ntr-un alt interviu, membrii forma]iei, fiind intreba]i despre ce anume i-a men]inut in top ata]ia ani de zile, fiind considerate una dintre cele mai vechi trupe de hip-hop dupa revolu]ie, ace[tia au r\spuns: ”Faptul c\ ne place foarte mult ceea facem, [i fapul c\ fanilor le place [i le-a pl\cut ceea ce facem. Tr\im din asta. Din asta ne c=[tig\m banii. Iar p=n\ `n momentul de fa]\, nu a existat niciun motiv care s\ ne fac\ s\ renun]\m la BUG Mafia. Bine`nteles c\ au mai existat ne`n]elegeri `ntre noi, ar fi inuman s\ nu existe a[a ceva”.
20 de ani de carier\, 10 albume de studio, peste un milion de unita]i v=ndute, peste 80 de milioane de view-uri pe YouTube, peste 400.000 de fani pe Facebook. B.U.G. Mafia. Un nume pentru care cifrele de mai sus sunt suficiente pentru a indica statutul trupei in industria muzical\ autohton\. (C.Z.)
 

Vezi si

Viva Magenta – culoarea anului 2023

 Institutul Pantone a anunțat culoarea anului 2023. Este vorba despre Viva Magenta, o culoare descrisă …