Saturday , February 4 2023

Un parc fotovoltaic de 30 hectare pe malul râului Suceava va fi proiectat într-un an

Primăria Suceava a scos la licitație proiectarea parcului fotovoltaic de pe un teren mai jos de CET. Contractul se va încheia pentru un an de zile din care 10 luni pentru realizarea efectivă a documentațiilor iar două luni pentru analiza acestora. Termenul limită de depunere al ofertelor este data de 16 decembrie.

Contractul presupune achiziționarea unor servicii de specialitate pentru întocmirea documentației tehnico – economice în vederea obținerii finanțării nerambursabile pentru proiectul „Parc Fotovoltaic”, proiect care are în vedere reconversia și refuncționalizarea unui teren degradat din așa numita Zonă Urbană Funcțională (ZUF) Suceava în vederea revitalizării, reducerii poluării aerului și producerea de energie electrică din surse regenerabile.

Realizarea unui parc fotovoltaic a fost propusă încă din 2009 de ISPE București în urma unui studiu în 2009, estimarea fiind producerea unei cantități de 15 MWh/an. Terenul pe care vrea Primăria să realizeze respectivul parc fotovoltaic este o veche platformă de depozitare a zgurei (de fapt, un hidroamestec de zgură și cenușă rezultată în urma arderii la vechea centrală electrică de termoficare a Sucevei a unor cantități uriașe de lignit și, ulterior unei reconversii, de huilă energetică) iar amplasamentul studiat – situat pe malul stâng al râului Suceava – se întinde pe o suprafață de 30,5 hectare. În prezent, platforma nu mai este folosită, se află într-un stadiu avansat de degradare și constituie un factor de risc pentru poluarea mediului, necesitând lucrări ample de refuncționalizare și închidere în condiții de siguranță la depozitul de zgură și cenușă.

Serviciile pe care Primăria Suceava vrea să le contracteze constau în: elaborare studii de teren (studiu topografic, avizat OCPI, cu evidențierea numerelor cadastrale; studiu de impact asupra mediului, etc); elaborare Studiu de Fezabilitate; elaborare documentație pentru obținerea Avizelor și Acordurilor conform certificatului de urbanism, inclusiv obținerea lor; elaborare Proiect Tehnic și detalii de executare, documentațiile tehnice pentru autorizarea construcției (DTAC) și pentru organizarea execuției (DTOE). Soluția tehnică propusă trebuie să includă și soluțiile tehnice pentru branșamentele la rețelele tehnico-edilitare (apă, canalizare, energie electrică, telecomunicații). De asemenea, cel care va elabora documentația va trebui să facă și cererea de finantare și anexele solicitate de Ghidul Solicitantului aferent măsurii (apelului de proiecte din cadrul Programului Operațional Regional 2021 – 2027) prin care Primăria Suceava încearcă să atragă finanțare nerambursabilă. Totodată, Primăria vrea să obțină și asistență pe parcursul depunerii proiectului, pe parcursul evaluării proiectului și ulterior până la semnarea contractului de finanțare – îndeosebi privind posibile clarificări solicitate de evaluatori.

Valoarea estimată de Primărie pentru aceste servicii se ridică la 420.900 lei fără TVA. Criteriul de atribuire este „cel mai bun raport calitate – preț” în care componenta financiară este de 40% iar cu câte 20% se va puncta: experiența relevantă pentru Expert tehnic 1 – studii superioare de profil (construcții) cu licență; experiența relevantă pentru Expert tehnic 2 – studii superioare de profil (instalații electrice) cu licență; experiența relevantă pentru Expert tehnic 3 – în domeniul elaborării studiilor/documentațiilor pentru accesare de fonduri nerambursabile, pentru implementarea de proiecte de dezvoltare urbană. (D.P.)

Vezi si

Vasile Andriciuc, primarul comunei Șcheia, reținut pentru abuz în serviciu

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava au dispus efectuarea în continuare a …