Sunday , January 29 2023

Studiul de fezabilitate pentru noile secții de infecțioase și pediatrie de la Spitalul Judetean va fi realizat de o firmă din Iași, pentru 56% din valoarea estimată la licitație

O firmă din Iași a câștigat licitația organizată de Compania Națională de Investiții pentru studiul de fezabilitate de la noile secții ale Spitalului județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava. Joi după amiază a fost publicat pe SEAP anunțul de atribuire la licitația pentru documentația la cele două spitale – formal, ele figurează ca unități monobloc care vor deservi secțiile de pediatrie și de boli infecțioase ale actualului spital județean, însă dimensiunile lor (mai ales pe partea de pediatrie) sunt ca ale unor spitale de sine stătătoare – iar firma care a adjudecat licitația este SC EXPERT PROJECT TEAM SRL Iași.

Suma pentru care a fost încheiat contractul în vederea realizării documentației la faza de studiu de fezabilitate al noilor secții de boli infecțioase și pediatrie al SJU Suceava este „neobișnuit de scăzută”, adică 56,48% din valoarea estimată la licitație, însă cel mai probabil s-au cerut de la autoritatea contractantă clarificări/fundamentării ale prețului în urma cărora a rezultat că firma ieșeană se poate încadra în prețul ofertat, adică 1.090.000 lei, fără TVA. Valoarea maximă estimată de CNI a serviciilor mai sus menționate era în sumă de 1.929.895,04 lei fără TVA, dar criteriul de atribuire va fi cel mai bun raport calitate – preț în care componenta financiară va avea doar o pondere de 42%, 34% fiind pentru organizare și metodologie iar 24% fiind pentru experiență profesională.

Serviciile de proiectare pentru cele două obiective de investiții includ și contractarea și realizarea studiilor de teren care premerg studiului de fezabilitate, respectiv de studiului Geotehnic și celui Topografic (vizat OCPI), dar și a studiilor de impact, privind folosirea energiilor alternative, întocmirea documentațiilor pentru obținerea avizelor și acordurilor de principiu solicitate prin Certificatul de Urbanism aferente respectivului obiectiv de investiții, precum și de analiza cost beneficiu. Studiul de fezabilitate și celelalte documente solicitate vor trebui finalizate în termen de 90 de zile de la data emiterii ordinului de începere iar finanțarea documentației se va face de către Compania Națională de Investiții urmând ca pentru viitoarele servicii de proiectare și detalii de execuție, precum și pentru execuția lucrărilor să se găsească modalități de finanțare fie tot prin CNI, nefiind exclusă și varianta unor fonduri nerambursabile. Calculat cu tot cu locurile pentru însoțitorii pacienților, cele două noi secții vor depăși numărul de 500 de paturi iar la o estimare empirică – la nivel de notă conceptuală – valoarea celor două construcții monobloc va fi de circa 128 de milioane de euro cu tot cu TVA.

Nu mai puțin de cinci oferte au fost depuse la licitația pentru studiul de fezabilitate al noilor secții de boli infecțioase și de pediatrie de la Spitalul Județean. Astfel, până în data de 16 iunie – data publicării anunțului de participare în SEAP fiind cea de 7 mai – pentru realizarea serviciilor de proiectare aferente fazei Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Extinderea capacității serviciilor medicale a Spitalului Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava prin construirea și dotarea a două clădiri monobloc cu profil pediatric și de boli infecțioase” au fost depuse oferte din partea: firmei bucureștene PRODESIGN ENGINEERING & CONSTRUCTION (având terț susținător societatea CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL cu sediul în capitala României); firmei ieșene EXPERT PROJECT TEAM (având subcontractant declarat pe VISPA SECURITY, cu sediul în Iași); firmei bucureștene POPP & ASOCIATII (având terț susținător societatea Square Bau cu sediul în comuna Budeasa din județul Argeș și subcontractant declarat pe CUBICON INVEST cu sediul în municipiul Baia Mare); societății sucevene MOLDPROIECT-ASD (având terț susținător societatea ieșeană ECOMARY și subcontractant declarat pe NORTH BEST S.R.L. din Suceava) având ca asociat firma ieșeană TDD CONCEPT STUDIO SRL (având terț susținător și subcontractant societatea mureșeană NEROLI GENERAL SOLUTIONS și subcontractanți declarați pe NETCOM ACTIV din Suceava și IMPACT SĂNĂTATE S.R.L. din Iași); societatea bucureșteană POPAESCU & CO în calitate de lider al asocierii de firme din care mai fac parte societățile MTA STRUCTURAL ENGINEERS și ELECTROPROIECT, ambele din Capitală.

Analiza documentațiilor și luarea unei decizii s-a făcut în termen de cinci luni

Inițial, termenul final de depunere al ofertelor la respectiva licitație deschisă trebuia să aibă loc în data de 10 iunie, dar s-a prelungit ulterior până pe data de 16 iunie. Teoretic, ofertele trebuiau să fie analizate până la data de 27 decembrie 2021 și apoi deliberat cu privire la oferta câștigătoare, notificată firma, parcurgerea termenului de depunere al contestațiilor (soluționarea eventualelor contestații) și abia apoi încheierea contractului. Asta însemna că în mod fericit abia spre finele acestui an va putea fi desemnat un câștigător. Ceea ce, de altfel, s-a și întâmplat iar asta probabil și datorită faptului că nu au fost contestații.

De altfel, CNI pare a fi luat în calcul și varianta în care sunt foarte multe oferte de analizat și/sau eventual vor fi și contestații de soluționat, având în vedere că a cerut participanților – conform datelor din anunțul de participare – să fie valabile ofertele cel puțin până la data de 10 iunie 2022, adică o perioadă de un an de zile de la data limită la care se depun aceste oferte. Din fericire, nu a mai fost cazul, anunțul de atribuire fiind publicat pe 18 noiembrie, dar contractului a fost încheiat, conform celor specificate în anunțul respectiv, în data de 11 noiembrie.

Termenul de 90 de zile pentru predarea documentațiilor este calculat de la data emiterii ordinului de începere. Asta presupune – măcar la nivel teoretic – că sunt șanse mici, dacă nu chiar minuscule ca spre finele anului sau în prima lună a anului viitor să fie predat studiul de fezabilitate.

În funcție de eventualele ordine de suspendare (dacă CNI va considera că se impune), atunci termenul prevăzut în caietului de sarcini revizuit va fi îndeplinit în cel mai fericit caz în a doua lună a anului. Iar asta cel mai probabil fără a fi trecut de etapa CTE.

Rămâne însă de văzut, cert este că deocamdată analiza ofertelor și atribuirea contractului pentru studiul de fezabilitate a fost făcută destul de repede. De acum încolo este treaba firmei care a câștigat să se încadreze în termen iar într-o variantă totuși optimistă date clare rezultate din studiul de fezabilitate vor fi până pe la jumătatea anului viitor, inclusiv aprobarea lor în CTE și, ulterior, prin Hotărâre de Guvern în vederea unei ulterioare includeri în buget și demararea licitației de proiectare și execuție.

Despre aceasta din urmă se poate spune că, într-o variantă optimistă, ar putea fi inițiată (cu condiția finalizării documentației și aprobării acesteia) în a doua jumătate a lui 2022. Însă chiar și o demarare a licitației de proiectare și execuție a celor două spitale în prima parte a lui 2023 nu ar fi o variantă atât de pesimistă, existând în acest fel posibilitatea ca lucrările să fie demarate fie la finalului lui 2023 sau în prima parte a lui 2024.

 Cele două noi clădiri spitalicești vor trebui să aibă durată minimă de funcționare de 60 de ani

Investiția a fost estimată – la nivel însă doar de Notă conceptuală, studiul de fezabilitate având însă un nivel de precizie mult mai clar – la 2.500 euro/mp incluzând: terasamente, amenajare teren, branșamente și rețele exterioare, proiectare, execuție lucrări, echipamente, montaj, dotări (bunuri mobile care nu necesită montaj), taxe, consturi cu asistența și implementarea proiectului, probe și instruirea personalului.

Suprafața desfășurată la clădirea cu profil pediatric este de 32.000 mp iar la clădirea cu profil Boli infecțioase doar de 11.000 mp – de asemenea, este vorba despre estimări la nivel de Notă conceptuală – ceea ce face ca valoarea să ajungă la 80 milioane euro în cazul primului corp de clădire și 27,5 milioane euro pentru al doilea corp de clădire, valorile fiind fără TVA-ul de 19%. Însumate și cu tot cu TVA, valorile ar putea ajunge la aproape 128 de milioane de euro, însă în condițiile unor  estimări la nivel de Notă conceptuală, este prematur să existe așteptări mari cu privire la confirmarea acestor sume.

Prin urmare, nu este deloc exclus ca în urma unei analize mai detaliate la nivel de studiu de fezabilitate valoarea estimată să sufere modificări valorice care – din diverși factori între care este suficient să menționăm diferențele de curs valutar și creșterea cheltuielilor cu forța de muncă și cu diverse materii prime – să implice costuri mai ridicate.

Clădirea monobloc pentru activități pediatrice va avea un regim de înălțime P+6 (conform Temei de proiectare) cu un efectiv de 358 de paturi pacienți și 88 de paturi însoțitori (internări de zi și continue), 11 cabinete de consultație în ambulatoriu, 6 săli de operație, 1 de cezariană și 4 săli de naștere.

Clădirea monobloc pentru boli infecțioase va avea un regim de înălțime S+P+4(6) (conform Temei de proiectare) cu doar 81 de paturi (internări de zi, continue și ATI), 11 paturi pentru însoțitori, 4 cabinete de consultație în ambulatoriu. În arealul nou propus pentru o secție de Boli Infecțioase cu 81 de paturi vor rămâne tot 10 pentru compartimentul HIV/SIDA câte sunt în prezent, 52 Boli infecțioase adulți față de 57 și 15 pentru Boli infecțioase copii față de 10 câte sunt în prezent, precum și câte 2 paturi pentru internări de zi la copii și adulți, la acestea adăugându-se 11 paturi pentru însoțitori, toate fiind pentru specialitatea infecțioase-copii. În ceea ce privește zona de Terapie acută de la noua secție de Boli infecțioase, aceasta (conform celor specificate în Tema de proiectare, rămâne de văzut ce va fi stabilit prin Studiul de fezabilitate) se va realiza într-o manieră grupată (recomandarea fiind la parter și etajul 1) de așa fel încât să permită accesul separat al ambulanțelor și legături facile cu cele două specialități – infecțioase copii și infecțioase adulți – zona de imagistică și serviciul de sterilizare. De asemenea, se recomandă ca accesul să fie separat (și ferit de vederea) de zona acceselor pentru specialități. Numărul de paturi de la terapie acută a fost estimat, în Tema de proiectare de care va trebui să se țină cont la elaborarea Studiului de fezabilitate, la 11.

Durata minimă de funcționare va trebui să fie de 60 de ani și la intervale de 10-15 ani (aceasta este formularea din Tema de proiectare, în Caietul de sarcini revizuit și postat ca și clarificare din oficiu apare doar termenul de 10 ani) se recomandă readaptarea funcțională a echipamentelor și dotărilor la noile cerințe medicale și legislative.

Care este situația actuală la secțiile de pediatrie și de boli infecțioase ale SJU Suceava și ce dorește a face

Reamintim că de mai multă vreme conducerea Consiliului Județean Suceava anunța proiecte pentru realizarea unui nou spital pentru copii – denumirea mai veche vehiculată la un moment dat fiind „Sf. Stelian” – și a unuia de boli infecțioase. „Având în vedere faptul că cele două clădiri monobloc vor alcătui din punct de vedere estetic un ansamblu unitar, având independența funcțională specifică (s.n.) generată de diferențele funcționale specifice, este nevoie a se realiza un Studiu de fezabilitate ca şi proiect mixt, conform HG 907/2016, astfel încât să rezulte pentru fiecare obiect de investiţie toţi factorii tehnici-funcţionali şi economici integrativi pentru obiectivul de investiţie”, se precizează în caietul de sarcini revizuit și pus ca și clarificare din oficiu în respectiva procedură de atribuire.

Se pare că, probabil într-o primă etapă, construcțiile pe care urmează a le finanța CNI în anii următori vor fi, de fapt, destinate pentru a servi secțiilor actuale de pediatrie, neonatologie (conform Notei conceptuale) și obstetrică-ginecologie, pe de o parte, și de boli infecțioase de la Spitalul Județean, pe de altă parte iar actualele spații ale respectivelor secții urmând să primească o altă destinație.

În arealul existent (Spitalul Nou și Spitalul vechi, așa cum sunt cunoscute acestea de către suceveni) funcționează o secție de Boli Infecțioase cu 80 de paturi – 10 pentru compartimentul HIV/SIDA, 3 pentru Terapie acută, 57 Boli infecțioase adulți și 10 pentru Boli infecțioase copii – precum și 87 de paturi la Secția pediatrie, 72 de paturi la Secția neonatologie, 85 de paturi la Secția de obstetrică-ginecologie și 25 de paturi la Secția de chirurgie și ortopedie pediatrică.

În clădirea monobloc 1 vor funcționa secțiile Secția pediatrie, 72 de paturi la Secția neonatologie, 85 de paturi la Secția de obstetrică-ginecologie iar în clădirea monobloc 2 va funcționa o nouă secție mai mare de boli infecțioase. Aceasta din urmă ar trebui să aibă prevăzute: circuite separate pentru copii și adulți atât pentru secție, cât și pentru ambulator; compartiment separat pentru pacienții pediatrici cu accese separate; compartiment separat pentru pacienții seropozitivi (HIV/SIDA); compartiment separat pentru patologia adultului; compartiment de terapie acută cu o capacitate mai mare; ambulator; spații pentru desfășurarea studiilor clinice; spații de depozitare; cabinete pentru medici și asistente; platou imagistic; laborator de analize; punct farmaceutic; cabinet de statistician; arhivă. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Aeroportul Suceava, locul doi într-un Top 40 aeroporturi din Europa, din punct de vedere al creșterii procentuale a numărului de pasageri

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat sâmbătă, 28 ianuarie 2023, că, într-un clasament …