Monday , November 28 2022

Opt programe de studii ale USV nu vor funcționa în noul an universitar, din cauza numărului mic de candidați înmatriculați în sesiunile de admitere

Consiliul de Administrație al USV a aprobat, în data de 20 septembrie a.c., neactivarea în anul universitar 2022-2023 a opt programe de studii, ”având în vedere numărul mic de candidați înmatriculați la sfârșitul celor două sesiuni de admitere”.

Este vorba despre studiile universitare de licență IF: Facultatea de Inginerie Alimentară – programul de studii științe gastronomice și Facultatea de Inginerie Mecanică, Autovehicule și Robotică – programul de studiu Tehnologia construcțiilor de mașini; a studiilor universitare de licență ID: Facultatea de Istorie și Geografie – programul Geografia turismului, Facultatea de Litere și Ştiințe ale Comunicării – programul Limba și literatura română – O limbă și literatură modernă (franceză, germană), Facultatea de Economie, Administrație și Afaceri – programul Economia comerțului, turismului și serviciilor; a studiilor universitare de master de la Facultatea de Inginerie Mecanică, Autovehicule și Robotică – programele Expertiză tehnică, evaluare economică și management, Inginerie mecanică asistată de calculator și Mecatronică aplicată. În cazul programelor menționate anterior, în urma desfășurării ambelor sesiuni de admitere s-au înmatriculat mai puțin de 10 candidați/ program de studiu, astfel că nu se întrunește numărul minim de studenți pentru a se organiza o grupă.

Decanii și comisia de admitere la nivelul USV sunt responsabili să ducă la îndeplinire prevederile hotărârii de CA.

În cele două sesiuni de admitere, Universitatea ”Ştefan cel Mare” Suceava a atras circa 4.200 de noi studenți, care vor începe anul universitar 2022-2023 în data de 3 octombrie. Pentru că unele dintre facultăți au rămas cu locuri bugetate neocupate, atât la studiile de licență, cât și la cele de master, a fost organizată o a treia sesiune de admitere, în zilele de 22 și 23 septembrie. (O. NUȚU)

Vezi si

Premierul Nicolae Ciucă : La Mulți Ani, frumoasă Bucovină! La mulți ani, tuturor românilor bucovineni!

La 104 ani de la unirea Bucovinei cu Țara, premierul Nicolae Ciucă a transmis un …