Sunday , September 25 2022

La Siret vor începe primele lucrări în cadrul mega-proiectului european pentru rețele de apă-canalizare în județul Suceava

După un lung periplu din care nu au lipsit contestațiile, iată că la mai bine de doi ani de la semnarea contractului de finanțare pentru mega-proiectul european de aproape un sfert de miliard de euro pentru rețele de apă-canalizare în județul Suceava urmează a fi atribuit un prim contract, într-un oraș de frontieră al Uniunii Europene

Una dintre primele licitații organizate de ACET în cadrul proiectului „Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată din Județul Suceava în perioada 2014 – 2020” pentru atribuirea unor lucrări și anume apă-canal în orașul Siret (mai exact, „Reabilitarea si extinderea retelelor de apa si apa uzata din localitatea Siret”) în valoare de 36,33 milioane lei a fost în sfârșit dusă până la capăt. Nu fără dificultăți legate de o contestație depusă. La licitație au fost depuse oferte din partea: EUSKADI (subcontractant fiind EUSKALTEL); ELECTRO-ALFA INTERNATIONAL (are ca subcontractant declarat firma ELECTRO ALFA SERVICII INGINERIE); asocierea firmelor având lider societatea ITALSCAVI BUCOVINA (cu subcontractanți firmele SUBTRANSCON și IDES ELECTRIC și asociat EDAS-EXIM); asocierea firmelor având lider EXCELSIOR FLUSS GROUP și asociat Andemi Construct; asocierea firmelor având ca lider societatea botoșăneană CORNELL’S FLOOR S.R.L. iar ca și asociați TEST PRIMA, SC CONYSAL COMPANY SRL și SC YDA PROIECT CONSULTING SRL iar subcontractanți declarați figurează Rudmis Group, DAMIENA și IZOKINDEL; asocierea firmelor având ca lider firma suceveană TOP SCAV asociații fiind patru societăți – ENERGOICE S.R.L., SC GROUP CONSTRUCT BUCOVINA SRL, „Construcții Feroviare Galați și SC GLOBAL PORTS’S SERVICES SRL – subcontractant fiind declarat ARCI SURVEILLANCE SOLUTIONS.

Penultima dintre aceste asocieri care au depus oferte a formulat, în 15 decembrie 2021, o contestație solicitând admiterea contestației și anularea actelor de procedură contestate: adresa din 6 decembrie 2021 prin care a fost înștiintată că oferta a fost respinsă ca neconformă; anularea raportului procedurii din 6 decembrie 2021, în partea ce ține de asocierea din care face parte; obligarea autorității contractante la reevaluarea răspunsului de la punctul nr. 2 din clarificarea transmisă în 25 octombrie, continuarea procedurii de atribuire prin aplicarea în mod corespunzător a criteriului de atribuire și atribuirea contractului de achiziție publică, precum și emiterea unor noi comunicări privind rezultatul procedurii. Firma timișoreană Euskadi a formulat, pe data de 22 decembrie, o cerere de intervenție voluntară, solicitând respingerea contestației. Contestația și cererea de intervenție au fost soluționate împreună.

Pe data de 10 ianuarie 2022, Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor respinge, ca nefondată, contestația formulată de SC Cornellՙs Floor SRL, în calitate de lider al asocierii SC Cornellՙs Floor SRL – SC Test Prima SRL – SC Conysal Company SRL – SC Yda Proiect Consulting SRL, în contradictoriu cu ACET SA și, totodată, încuviințează în principiu cererea de intervenție formulată SC Euskadi SRL și o admite. Împotriva deciziei – obligatorie pentru părți – se putea formula plângere, în termen de 10 zile de la comunicare pentru părțile cauzei. La Curtea de Apel Suceava nu a fost depusă – cel puțin așa rezultă din consultarea datelor de pe portal instanțelor de judecată – nicio plângere. Chiar și așa, conform unor noi reglementări cu privire la achizițiile publice, autoritățile contractante care au obținut o decizie în favoarea lor la CNSC pot încheia – ulterior comunicării deciziei motivate – contractul cu firma câștigătoare fără să mai aștepte soluționarea unei eventuale plângeri. Ca atare, ACET SA Suceava a mai așteptat o perioadă după data la care CNSC a luat decizia respectivă și apoi a deliberat privind procedura „Reabilitarea si extinderea retelelor de apa si apa uzata din localitatea Siret”.

Deși anunțul de atribuire al contractului aferent licitației nu a fost publicat, încă, pe SEAP, ci doar o înștiințare cu privire la deliberarea asupra rezultatului, în data de 1 februarie, este destul de limpede că niciun operator economic nu depune cerere de intervenție voluntară într-o contestație legată de o achiziție publică (sectorială, mai exact pentru că licitația a fost organizată pe Legea 99, nu Legea 98/2016) fără să aibă un interes concret în această privință: apărarea rezultatului analizei ofertelor care îl plasa pe o poziție câștigătoare.

Reamintim că au trecut mai bine de doi ani de la data la care a fost semnat cel mai mare proiect – ca valoare a finanțării nerambursabile – de lucrări publice din județul Suceava ultimelor trei decenii și nicio lucrare nu a demarat. Totuși, decizia luată de CNSC și deliberarea (a doua după cea din decembrie 2021) făcută de ACET în procedura privind contractul de lucrări de la Siret – rețeaua de apă și canalizare – pare să fie un prim semnal bun. Chiar dacă numărul acestora ar trece de 20 ca să se poată considera că mega proiectul va fi implementat. Până la urmă, totul începe de la primul pas, numai că probabilitatea ca unele contracte de lucrări să fie atribuite chiar și anul viitor este foarte ridicată câtă vreme încă nu s-au organizat toate licitațiile de lucrări. De fapt, nici măcar jumătate.

De altfel, Proiectul respectiv – „Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată din Județul Suceava în perioada 2014 – 2020” continuă procesul investițional derulat prin POS Mediu 2007-2013 (care la rândul său a continuat lucrările derulate prin programe de pre-aderare cum ar fi ISPA la Suceava și SAMTID în alte municipii din județ). Astfel, mega-proiectul respectiv, în valoare totală de 234.476.395 euro și având beneficiari fiind aproximativ 226.000 locuitori – va continua să fie așteptat mulți ani și pe partea de implementare, nu doar de accesare a finanțării. Nu este exclus ca tot pentru aproape șapte sau chiar opt ani să dureze implementarea. Până acum a fost atribuită o licitație pentru prestarea de Servicii de Asistență Tehnică pentru Managementul Proiectului și Supervizarea Contractelor de Lucrări pentru proiectul „Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată din Județul Suceava în perioada 2014 – 2020” – contract semnat pe 28.10.2020, pentru o perioadă de 86 de luni, ceea ce arată că vreo șapte ani vor trece până ce va fi implementat proiectul. Acesteia i se mai adaugă doar câteva licitații de ordinul milioanelor de lei, nu de euro pentru achiziționarea unor utilaje, cum ar fi cele de transport a nămolului de la stațiile de epurare.

Prin proiectul „Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată din Județul Suceava în perioada 2014 – 2020” finanțat în județul Suceava cu fonduri din Axa 3 a Programului Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014 – 2020 sunt propuse investiții pentru modernizarea sistemelor de apă și apă uzată în 14 localități din județul Suceava respectiv în localitățile: Suceava, Scheia, Salcea, Fălticeni, Rădăuți, Câmpulung Moldovenesc, Vatra Dornei, Vicovu de Sus, Marginea, Siret, Sucevița, Putna, Dolhasca și Mitocu Dragomirnei

Potrivit anexelor de la proiectul de hotărâre aprobat de CJ Suceava în 5 decembrie 2019, Municipiul Suceava va beneficia de 21,3 milioane euro din care 11,9 milioane euro sunt lucrări de construcții – montaj. Pentru Municipiul Fălticeni, valoarea este de 11,5 milioane din care pentru construcții-montaj valoarea este de 8,5 milioane euro. La Municipiul Rădăuți va fi direcționată suma de 18,5 milioane euro din care 13,8 milioane pentru lucrări de construcții – montaj. Orașul Siret va beneficia de o sumă similară cu cea a Rădăuților, doar că valoare pe construcții-montaj este de 12,3 milioane euro. Pentru Municipiul Vatra Dornei, valoarea proiectului este de 8,1 milioane euro din care 5,4 milioane pentru cheltuieli de construcții – montaj. Totuși, dintre municipiile din județul Suceava cea mai mare sumă va fi alocată la Câmpulung Moldovenesc – 25 de milioane de euro din care 16,5 milioane de euro pentru construcții-montaj. Cu toate acestea, sumele cele mai mari nu vor fi dirijate către acele municipii. Astfel, comuna Marginea cu un proiect de 36,6 milioane de euro (din care 26,4 milioane de euro pentru C+M) este pe primul loc în privința sumelor care îi vor reveni din POIM pentru apă și canalizare. Locul al doilea este Orașul Vicovu de Sus cu 34,5 milioane euro din care 24,3 milioane de euro C+M. Nu stă deloc rău în privința fondurilor dirijate din POIM pe apă și canalizare nici Comuna Scheia pentru care s-a prevăzut suma de 22,7 milioane euro din care 17 milioane C^M. Comuna Sucevița va primi cel mai puțin – 2 milioane de euro. Nici orașului Salcea nu i-au fost prevăzute foarte multe fonduri – 4,4 milioane euro din care 2,6 pentru C+M. Pentru Dolhasca, Putna și Mitocu Dragomirnei au fost prevăzute sume similare de circa 10 milioane de euro fiecare. (Dan PRICOPE)

Vezi si

 Șomuz și Foresta și-au împărțit punctele în derbyul local de la Fălticeni

Șomuz și Foresta și-au împărțit punctele în primul derby sucevean din actuala ediție de campionat …