Friday , April 19 2024

Deficiențe la majoritatea parcărilor subterane din blocurile noi

35 de garaje subterane construite pentru blocuri noi din 45 câte au fost recent verificate în urma unei dispoziții a prefectului județului Suceava, Alexandru Moldovan prezintă deficiențe.

Situația a fost prezentată în cadrul ședinței de ieri a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență în cadrul căreia au fost analizate rezultatele controalelor efectuate la spațiile de garare ale autoturismelor aflate în imobilele de locuit colective.

„Verificările pe care le-am dispus la o serie de obiective trebuie privite prin prisma laturii preventive a oricărei activități de control. Ceea ce interesează în primul rând este respectarea legii și înlăturarea deficiențelor într-un timp cât mai scurt posibil, astfel încât probabilitatea de producere a unui eveniment grav să fie redusă cât mai mult posibil. Mediul de afaceri, dezvoltatorii imobiliari, proiectanții și constructorii trebuie să conștientizeze că dezvoltarea urbanistică, firească și dorită de întreaga comunitate, trebuie să se realizeze fără a aduce atingere legislației în vigoare și fără a pune în pericol utilizatorii și beneficiarii construcțiilor. În perioada următoare, vom aduce la aceeași masă reprezentanții constructorilor, Uniunii Arhitecților, ai dezvoltatorilor imobiliari și ai instituțiilor de control cu atribuții în domeniu, astfel încât fiecare dintre părți să poată aduce la cunoștință problemele, dificultățile cu care se confruntă. Numai prin dialog, sincer și corect instituțional, toți factorii implicați vor identifica cele mai bune modalități pentru realizarea unor construcții sigure, care să respecte toate cerințele impuse de reglementările în vigoare”, a declarat Alexandru Moldovan.

Este însă de precizat că deficiențele constatate nu sunt de execuție a lucrărilor, ci mai degrabă legate de mentenanță și/sau exploatare: după finalizarea lucrărilor nu s-a solicitat și obținut autorizația de securitate la incendiu; la momentul efectuării controlului nu era asigurată dotarea cu mijloace tehnice de intervenție (stingătoare) sau acestea nu sunt verificate periodic de către persoane fizice/juridice autorizate; instalația de stingere cu hidranți interiori nu a fost verificată periodic de către persoane fizice/juridice autorizate; asociația de proprietari nu are organizată urmărirea curentă a comportării în timp a construcției sau investitorul nu a predat asociației de proprietari cartea tehnică după încheierea recepției la terminarea lucrărilor. Totuși, sunt și câteva aspecte legate de lucrările efectuate: nu au fost realizate încăperile tampon aferente golurilor de comunicare funcțională între parcaj și casa scării interioare; nu au fost montate (parțial) corpuri de iluminat de siguranță pentru evacuare sau împotriva panicii. (D.P.)

Vezi si

21 de elevi de la ”Hurmuzachi”, calificați la etapele naționale ale olimpiadelor școlare, de la aproape toate disciplinele din planurile-cadru

”Lotul olimpicilor naționali de la CNEH cuprinde, astfel, 21 de elevi calificați la 13 discipline …