Monday , May 27 2024

Valoarea ajutorului de înmormânare crește din 2023

Valoarea ajutorului de deces pentru asiguraţi sau pensionari creşte din anul 2023 cu 694 de lei, conform proiectului de lege al bugetului asigurărilor de stat pentru 2023, adoptat de Guvern. Astfel, după majorarea cu 694 de lei, nivelul ajutorului de deces va ajunge la 6.789 lei, anul viitor. De asemenea, şi cuantumul indemnizaţiei pentru rudele celor decedaţi va fi majorat.

În prezent, cuantumul ajutorului de deces este de 6.095 lei pentru situația în care persoana decedată avea calitatea de asigurat sau de pensionar și de 3.048 lei pentru situația în care persoana decedată nu avea calitatea de asigurat sau de pensionar.

De asemenea, indemnizaţia rudelor persoanelor care au decedat este majorată în acest an de la 2.582 de lei la 2.715 lei, scrie Mediafax.

Conform Legii 263/2010 – privind sistemul unitar de pensii publice ajutorul de deces se acordă în cazul decesului asiguratului, pensionarului sau unui membru al familiei unuia dintre aceştia. Pentru ca modificările menţionate mai sus să intre în vigoare, proiectul legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2023 trebuie să fie votat de Parlament, promulgat de şeful statului şi apoi publicat în Monitorul oficial.

Actele necesare acordării ajutorului de deces, după caz, sunt:

cerere pentru acordarea ajutorului de deces;
certificat de deces (original şi copie);
act de identitate al solicitantului (original şi copie);
acte de stare civilă ale solicitantului, din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul, sau, după caz, actul care atestă calitatea de tutore, curator, mandatar (original şi copie);
dovada că solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces (original şi copie);
act medical emis sau vizat de medicul expert al asigurărilor sociale, prin care se atestă boala care l-a făcut inapt şi data ivirii acesteia, în cazul copilului inapt în vârstă de peste 18 ani (original);
adeverinţă care să certifice că, la data decesului, membrul de familie cu vârsta cuprinsă între 18 şi 26 de ani urma o formă de învăţământ organizată potrivit legii (original);
adeverință eliberată de angajator din care să rezulte că persoana decedată avea calitatea de asigurat la data decesului, respectiv extras din REVISAL, după caz;
dovada că membrul de familie nu era asigurat sau pensionar se face prin declaraţie pe propria răspundere a celui care solicită ajutorul de deces, dupa caz.

Ajutorul de deces se achită în termen de 3 zile lucrătoare de la solicitare de către:

casa teritorială de pensii, în cazul decesului pensionarului sau al asiguratului respectiv al unui membru de familie al acestuia;
instituţia care gestionează bugetul asigurărilor pentru şomaj, în cazul decesului şomerului, respectiv al unui membru de familie al acestuia.
Cuantumul ajutorului de deces se stabileşte anual prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat şi nu poate fi mai mic decât valoarea câştigului salarial mediu brut.

 

Vezi si

Trei ucraineni au fost prinși de polițiștii de frontieră români după ce au trecut ilegal granița furând de la un polițist de frontieră ucrainean un pistol cu bile

Poliţiştii de frontieră din cadrul Sectorului Poienile de sub Munte au depistat trei cetăţeni ucraineni …