Saturday , April 13 2024

Sistemul de coplata si cardurile de sanatate, introduse din ianuarie 2011

Ministrul S\n\t\]ii, Cseke Attila, a anun]at miercuri ca 18 milioane de români, care contribuie la plata contribu]iile de s\n\tate, vor beneficia de carduri na]ionale de s\n\tate.
Cardul de s\n\tate cu cip electronic va oferi personalului medical informa]ii despre tratamentele şi diagnosticele fiec\rui pacient şi va dovedi plata contribu]iei pacien]ilor, a explicat Cseke Attila.
“Beneficiile acestui card sunt reducerea birocra]iei, creşterea calit\]ii actului medical şi identificarea rapida a nivelului de acoperire a pl\]ilor la Casa Na]ionala de S\n\tate”, a declarat oficialul.
Deocamdata nu se cunoaşte costul exact al cardului, însa ministrul a estimat ca acesta va ajunge la 2 euro pe bucata şi va fi eliberat celor 18 milioane de cet\]eni români. Primele carduri vor fi emise la început lunii ianuarie 2011 şi se vor emite în mai multe etape. Prima data se vor elibera pentru salaria]i şi celor care contribuie la CNAS, apoi pentru alte categorii de persoane.
”Pacien]ii nu vor trebui sa se deplaseze pentru eliberarea cardului, acestea se vor transmite prin poşta fiec\rui asigurat la domiiciliu”, a conchis ministrul S\n\t\]ii.
Tot de la 1 ianuarie 2011 va fi  introdus şi sistemul de coplat\, a anun]at Cseke Attila. Potrivit proiectului anun]at de minister, contribu]ia personala a cet\]enilor prin tichetele pentru s\n\tate nu va dep\şi 600 lei pe an, astfel ca pacien]ii vor pl\ti consulta]ii, investiga]ii, spitalizarea pâna la o suma cumulata a bonurilor de 600 lei. Peste aceasta sum\, consulta]iile, analizele şi spitaliz\rile vor fi gratuite.
În medicina primar\, coplata pentru consulta]iile medicului de familie aferente serviciilor pl\tite separat va fi 5 lei, iar pentru vizitele la domiciliu în afara programului de lucru de 7 ore va fi 15 lei. Consulta]ia la medicul specialist din ambulatoriu va fi pl\tita cu 10 lei, iar consulta]ia la medicul specialist în afara programului de lucru va fi taxata cu 20 lei.

Vezi si

Trenuri suplimentare vor circula în minivacanța de 1 Mai și Paște, spre Litoral și alte zone turistice

CFR a anunțat, vineri, că suplimentează numărul trenurilor, în minivacanţa de 1 Mai şi Paşte, …