Tuesday , March 5 2024

România, la debutul unei epidemii de HIV/SIDA

România este în pericol de a se confrunta, în viitorul apropiat, cu o epidemie major\ de HIV/SIDA, în contextul în care ]\rile est-europene au început s\ înregistreze din ce în ce mai multe cazuri de boal\, iar ]ara noastr\ a devenit principala surs\ de prostituate în UE, scrie Time Magazine.
Un articol publicat de Time Magazine arat\ c\, de[i problema României în ceea ce prive[te HIV/SIDA nu este la fel de evident\ ca cea a ]\rilor din Africa, consumul de droguri injectabile în Europa de Est [i Asia Central\ duce, rapid, la o epidemie.
Potrivit grupului ONU de lupt\ împotriva SIDA, din 2001 prelevan]a HIV/SIDA a crescut 66 la sut\ în regiunile men]ionate, ajungându-se la 1,5 milioane de bolnavi.
Totodat\, 160 de persoane sunt infectate zilnic cu virusul HIV în Rusia, iar media de vârst\ la care acestea mor este de 32 de ani. În plus, 70 la sut\ din consumatorii de droguri injectabile (IDU) din Ucraina au virusul HIV.
Nu în ultimul rând, în ciuda cre[terilor explozive a num\rului de îmboln\viri, UNICEF a raportat c\ investi]iile în programele HIV în Europa de Est [i Asia Central\ “nici nu se compar\” cu investi]iile într-o singur\ ]ar\ precum Etiopia, care are un num\r similar de cazuri de HIV cu Rusia sau Ucraina.
Pân\ în prezent, România a reprezentat o excep]ie, în contextul în care ONG-urile au derulat, în ultimul deceniu, programe de prevenire a HIV/SIDA care au vizat grupurile vulnerabile. Astfel, prelevan]a HIV/SIDA a fost men]inut\ la numai unu la sut\ – cea mai sc\zut\ din Europa de Est. Acest procent este rezultatul unor programe derulate de [ase ONG-uri care au împ\r]it peste 1,6 milioane de seringi, în 2009, unui num\r de 7.500 de consumatori de droguri injectabile.
Îns\ la patru ani dup\ ce România a intrat în Uniunea European\, Banca Mondial\ nu o mai consider\ o ]ar\ în curs de dezvoltare, ceea ce o face neeligibil\ pentru diverse împrumuturi interna]ionale. Începând din iunie 2010, UNICEF, Fondul Global de Lupt\ Împotriva HIV/SIDA, Tuberculozei [i Malariei [i Open Society Institute au retras toate finan]\rile pentru programe vizând HIV/SIDA.
O alt\ caracteristic\ îngrijor\toare a evolu]iei bolii în România, noteaz\ Time Magazine, este c\, spre deosebire de restul Europei de Est, cei mai mul]i bolnavi de SIDA nu sunt consumatori de droguri sau prostituate, ci copiii din orfelinate. În 1987, asistentele din orfelinate, vrând s\ vindece copiii de anemie, au început s\ le fac\ acestora transfuzii de sânge zilnic, refolosind seringile pentru mai mul]i copii. Unele doze de sânge s-au dovedit a fi infectate, astfel c\ 10.000 de orfani s-au îmboln\vit de HIV/SIDA, iar 3.000 dintre ace[tia au murit deja.
Pân\ în anul 2000, în România se aflau 60 la sut\ din copiii bolnavi de SIDA din Europa.
De asemenea, libertatea de mi[care în UE a dus la r\spândirea bolii. În 2008, România a dep\[it Rusia privind num\rul de prostituate din UE, ceea ce reprezint\ o amenin]are în plus privind o epidemie.
În plus, Ministerul S\n\t\]ii a epuizat deja, în august, bugetul pentru întreg anul pentru tratamentul bolnavilor de HIV/SIDA [i acum a[teapt\ fonduri, scrie Time.
Acest lucru las\ 1.000 de pacien]i f\r\ tratament, pe o perioad\ de aproximativ 180 de zile.

Vezi si

Trei trailere cu echipament militar care mergeau spre baza Mihail Kogălniceanu, implicate într-o tamponare în lanţ pe DN1

Trei autovehicule militare străine care făceau parte dintr-un convoi au fost implicate, luni, într-o tamponare …