Monday , June 27 2022

PSD si PDL se bat în racolari de parlamentari. Potor, prim-dezertor

Deputatul PDL de Alba, Calin Potor
Doar opt parlamentari desparte PSD [i PNL de visul unei noi debarc\ri prin mo]iune de cenzur\ a premierului Emil Boc. Social-democra]ii au trecut deja la racol\ri de parlamentari PDL. Forma]iunea se afl\ deja în discu]ii cu trei-patru reprezentan]i ai puterii. Potrivit unor surse din acest partid este vorba de un anonim deputat PDL de Alba, C\lin Potor. el a anun]at deja c\ nu se mai reg\se[te în PDL. Nici democrat-liberalii nu stau cu mâinile în sân. Pân\ la începutul noii sesiuni parlamentare, ei au sarcin\ s\ aduc\, din opozi]ie, în tabara actualei majorit\]i înc\ zece parlamentari, folosind arma aloc\rii de fonduri c\tre administra]iile locale prin rectificare bugetar\.
Purt\torul de cuvânt al PSD, Radu Moldovan a declarat vineri, c\ partidul s\u începe discu]iile pentru strângerea unui num\r suficient de voturi care s\ îi permit\ trecerea mo]iunii de cenzur\ care va fi depus\ în sesiunea din toamn\. Metoda este cea obi[nuit\: racolarea de parlamentari PDL. Moldovan sus]ine c\ strategia a dat deja roade. El a refuzat s\ dea publicit\]ii nume.
“Nu-s oamenii care apar des la televizor. Nu sunt neap\rat nume sonore. Unii au fost la tv, dar nu neap\rat toat\ ziua. Luni se va afla primul nume. Discu]ii purt\m cu trei-patru parlamentari, dar pân\ la începutul sesiunii vor fi mai mul]i. Eu îmi doresc s\ reu[im s\ ob]inem opt voturi care ne-au lipsit în 15 iunie”, a declarat purt\torul de cuvânt al PSD.
Radu Moldovan a spus c\ partidul s\u este hot\rât s\ introduc\ o mo]iune de cenzur\ în sesiunea din toamn\, iar de s\pt\mâna viitoare s\ înceap\ racolarea parlamentarilor din PDL care s\ sus]in\ mo]iunea.
“E ceva ce nu-mi face neap\rat pl\cere [i nu e nici un lucru cu care vreau s\ m\ laud, dar cred c\ vom face acest compromis de a discuta cu parlamentari ai puterii care sunt dispu[i s\ sus]in\ mo]iunea de cenzur\ [i a le acorda calitatea de membru PSD. Aceste lucruri se vor face cu acordul organiza]iilor jude]ene [i al grupurilor parlamentare. Sunt solicit\ri, de s\pt\mâna viitoare vor ap\rea nume”, a spus el.
Potrivit unor surse social-democrate, este prima achizi]ie de acest fel f\cut\ de partid. [i colegul s\u de jude] , Clement Negru], un parlamentar critic al ultimelor  m\suri de austeritate aplicate de Executivul Boc, ar putea p\r\si PDL în favoarea PSD sus]in sursele citate.
Social-democra]ii mai caut\ al]i 21 de parlamentari pentru ca mo]iunea de cenzur\ s\ fie aprobat\. În acest moment, PDL mai dispune de 125 de deputa]i [i 52 de senatori.
“Suntem dispu[i s\ discut\m cu oricine din PDL pentru a sus]ine mo]iunea de cenzur\. Tot ce putem oferi este calitatea de membru de partid. Conducerea central\ va lua acordul organiza]iilor jude]ene [i de aici depinde de organiza]ia respectiv\ ce pozi]ie îi va oferi parlamentarului respectiv. Un parlamentar are o activitate politic\ sus]inut\ [i, în orice structur\ jude]ean\, când e primit, e primit pe o pozi]ie important\”, a explicat Moldovan avantajele pe care le vor primi parlamentarii care vor tr\da cauza PDL.
În cealalt\ tab\r\ au loc preg\tiri febrile similare pentru a adânci diferen]a de doar 8 voturi pe care o de]ine actuala majoritate fa]\ de reprezentan]ii opozi]iei. Democrat-liberalii au fixat ca ]int\ atragerea unei duzini de parlamentari din opozi]ie, de[i [anse sunt doar pentru patru sau cinci din ale[i, sus]in sursele citate.
Potrivit unor surse parlamentare democrat-liberale, momeala pentru ale[ii PNL sau PSD o va reprezenta rectificarea bugetar\ [i banii care vor fi aloca]i pentru un colegiu uninominal sau altul. Cel care va migra la PDL, va primi recompens\ fonduri pentru proiectele sale [i pentru primarii care l-ar putea urma.
Suma cu care urmeaz\ a fi „miluit” colegiul uninominal la rectificarea bugetar\ în care respectivul a fost ales se învârte in jurul a 2 milioane de lei noi, cu promisiunea unor altor finan]\ri dac\ proasp\tul racolat va confirma [i va su]ine pe viitor alte ac]iuni ale guvernului, cum ar fi o nou\ asumare a r\spunderii pe noi legi, mâai sus]in sursele citate.’ (ImpactNews)

Vezi si

Vasile Blaga, achitat definitiv în dosarul de trafic de influență. El era acuzat că ar fi primit 700.000 de euro pentru campania PDL

Fostul parlamentar și ministru Vasile Blaga a fost achitat definitiv luni în procesul în care …