Sunday , October 1 2023

PSD si PDL se bat în racolari de parlamentari. Potor, prim-dezertor

Deputatul PDL de Alba, Calin Potor
Doar opt parlamentari desparte PSD [i PNL de visul unei noi debarc\ri prin mo]iune de cenzur\ a premierului Emil Boc. Social-democra]ii au trecut deja la racol\ri de parlamentari PDL. Forma]iunea se afl\ deja în discu]ii cu trei-patru reprezentan]i ai puterii. Potrivit unor surse din acest partid este vorba de un anonim deputat PDL de Alba, C\lin Potor. el a anun]at deja c\ nu se mai reg\se[te în PDL. Nici democrat-liberalii nu stau cu mâinile în sân. Pân\ la începutul noii sesiuni parlamentare, ei au sarcin\ s\ aduc\, din opozi]ie, în tabara actualei majorit\]i înc\ zece parlamentari, folosind arma aloc\rii de fonduri c\tre administra]iile locale prin rectificare bugetar\.
Purt\torul de cuvânt al PSD, Radu Moldovan a declarat vineri, c\ partidul s\u începe discu]iile pentru strângerea unui num\r suficient de voturi care s\ îi permit\ trecerea mo]iunii de cenzur\ care va fi depus\ în sesiunea din toamn\. Metoda este cea obi[nuit\: racolarea de parlamentari PDL. Moldovan sus]ine c\ strategia a dat deja roade. El a refuzat s\ dea publicit\]ii nume.
“Nu-s oamenii care apar des la televizor. Nu sunt neap\rat nume sonore. Unii au fost la tv, dar nu neap\rat toat\ ziua. Luni se va afla primul nume. Discu]ii purt\m cu trei-patru parlamentari, dar pân\ la începutul sesiunii vor fi mai mul]i. Eu îmi doresc s\ reu[im s\ ob]inem opt voturi care ne-au lipsit în 15 iunie”, a declarat purt\torul de cuvânt al PSD.
Radu Moldovan a spus c\ partidul s\u este hot\rât s\ introduc\ o mo]iune de cenzur\ în sesiunea din toamn\, iar de s\pt\mâna viitoare s\ înceap\ racolarea parlamentarilor din PDL care s\ sus]in\ mo]iunea.
“E ceva ce nu-mi face neap\rat pl\cere [i nu e nici un lucru cu care vreau s\ m\ laud, dar cred c\ vom face acest compromis de a discuta cu parlamentari ai puterii care sunt dispu[i s\ sus]in\ mo]iunea de cenzur\ [i a le acorda calitatea de membru PSD. Aceste lucruri se vor face cu acordul organiza]iilor jude]ene [i al grupurilor parlamentare. Sunt solicit\ri, de s\pt\mâna viitoare vor ap\rea nume”, a spus el.
Potrivit unor surse social-democrate, este prima achizi]ie de acest fel f\cut\ de partid. [i colegul s\u de jude] , Clement Negru], un parlamentar critic al ultimelor  m\suri de austeritate aplicate de Executivul Boc, ar putea p\r\si PDL în favoarea PSD sus]in sursele citate.
Social-democra]ii mai caut\ al]i 21 de parlamentari pentru ca mo]iunea de cenzur\ s\ fie aprobat\. În acest moment, PDL mai dispune de 125 de deputa]i [i 52 de senatori.
“Suntem dispu[i s\ discut\m cu oricine din PDL pentru a sus]ine mo]iunea de cenzur\. Tot ce putem oferi este calitatea de membru de partid. Conducerea central\ va lua acordul organiza]iilor jude]ene [i de aici depinde de organiza]ia respectiv\ ce pozi]ie îi va oferi parlamentarului respectiv. Un parlamentar are o activitate politic\ sus]inut\ [i, în orice structur\ jude]ean\, când e primit, e primit pe o pozi]ie important\”, a explicat Moldovan avantajele pe care le vor primi parlamentarii care vor tr\da cauza PDL.
În cealalt\ tab\r\ au loc preg\tiri febrile similare pentru a adânci diferen]a de doar 8 voturi pe care o de]ine actuala majoritate fa]\ de reprezentan]ii opozi]iei. Democrat-liberalii au fixat ca ]int\ atragerea unei duzini de parlamentari din opozi]ie, de[i [anse sunt doar pentru patru sau cinci din ale[i, sus]in sursele citate.
Potrivit unor surse parlamentare democrat-liberale, momeala pentru ale[ii PNL sau PSD o va reprezenta rectificarea bugetar\ [i banii care vor fi aloca]i pentru un colegiu uninominal sau altul. Cel care va migra la PDL, va primi recompens\ fonduri pentru proiectele sale [i pentru primarii care l-ar putea urma.
Suma cu care urmeaz\ a fi „miluit” colegiul uninominal la rectificarea bugetar\ în care respectivul a fost ales se învârte in jurul a 2 milioane de lei noi, cu promisiunea unor altor finan]\ri dac\ proasp\tul racolat va confirma [i va su]ine pe viitor alte ac]iuni ale guvernului, cum ar fi o nou\ asumare a r\spunderii pe noi legi, mâai sus]in sursele citate.’ (ImpactNews)

Vezi si

Sistemul radar al Armatei României a indicat o posibilă pătrundere neautorizată în spațiul aerian național 

Sistemul de supraveghere radar al Armatei României a indicat o posibilă pătrundere neautorizată în spațiul …