Wednesday , October 5 2022

Modificări importante în asistența medicală primară și ambulatoriul de specialitate

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a anunțat că vineri a intrat în vigoare contractul-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în interiorul sistemului de asigurări sociale de sănătate. Principalele modificări vizează asistența medicală primară și ambulatoriul de specialitate pentru specialităţile clinice.

Astfel, a fost dezvoltat pachetul de bază acordat în asistența medicală primară, prin introducerea de servicii diagnostice și terapeutice care pot fi acordate de către medicii de familie,

„Am lărgit pachetul de servicii acordate de medicii de familie pentru ca pacientul să aibă acces mai facil la tratamente, să nu mai fie obligat să se deplaseze la cabinet pentru a beneficia de un tratament, atunci când starea de sănătate nu îi permite acest lucru”, a declarat Adela Cojan, președintele interimar al CNAS.

Pe lângă serviciile deja existente, au mai fost introduse reglementări speciale necesare pentru prevenirea, depistarea și tratamentul diabetului zaharat.

CNAS mai anunță că în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile clinice, în lista serviciilor conexe au fost introduse și „serviciile care pot fi recomandate de medicii de specialitate medicină fizică și reabilitare, respectiv serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie, precum și serviciile furnizate de fizioterapeut.”

În plus, medicii de familie care au și atestat de studii complementare pentru îngrijiri paliative pot desfășura activitate în relație contractuală cu Casa de asigurări de sănătate atât în baza specialității medicină de familie, cât și a atestatului de studii complementare.

De asemenea, medicii cu specialitatea clinică medicină fizică și reabilitare „pot desfășura activitate în relație contractuală cu casa de asigurări de sănătate în ambulatoriul de specialitate pentru specialități clinice precum și activitate de supraveghere a acordării serviciilor de medicină fizică și reabilitare în baze de tratament”, precizează CNAS.  (Mediafax)

Vezi si

Primăriile trebuie să aloce cel puțin 30% din bugetul pentru activități sportive pentru copii

Autoritățile locale din toată țara care alocă fonduri pentru sport vor fi obligate să dea …