Tuesday , April 23 2024

Legea salarizarii, modificata complet, la salariile din 2009 s-ar putea reveni în 4 ani

.
Legea salariz\rii va fi modificat\ complet [i nu se va mai ]ine cont de salariile de referin]\ din 2009, ci de cele diminuate din 2010, iar anual va fi dat\ o lege special\ care va stabili nivelul salarial, la salariile de anul trecut putându-se reveni în cel pu]in patru ani, spun sindicali[tii.
Pre[edintele Blocului Na]ional Sindical (BNS), Dumitri Costin, a declarat, vineri, la finalul discu]iilor cu premierul, care au avut loc la Palatul Victoria, c\ Legea 330 “va deveni istorie, în septembrie va fi înlocuit\”.
Costin a men]ionat c\ salariile de referin]\ din aceast\ nou\ lege a salariz\rii nu vor mai fi cele din 2009, ci acualele salarii, adic\ cele diminuate cu 25 la sut\.
Liderul BNS a mai spus c\ premierul a discutat cu sindicali[tii despre posibile major\ri salariale cu 10-15 la sut\, în 2011, mai mult pentru cei cu venituri mici, precizând c\, în prezent, o treime din popula]ia activ\, respectiv 1,5 milioane de angaja]i, prime[te salariul minim pe economie.
Costin a subliniat faptul c\ în fiecare an va fi dat\ o lege special\ care va stabili nivelul de salarizare, ]inându-se totodat\ cont de Legea bugetului din anul respectiv.
Potrivit lui Costin, în condi]iile în care Legea salariz\rii va fi modificat\ total [i va fi completat\ anual de o lege special\, se prelunge[te perioada pân\ când fiecare salariat din România va beneficia de aceast\ Lege a salariz\rii, ajungându-se la 15-20 de ani.
Liderul BNS consider\ c\ în cel pu]in patru ani se va reveni la salariile din 2009.
Pre[edintele “Cartel Alfa”, Bogdan Hossu, a spus c\ în noua lege a salariz\rii se va reveni la raportul de 1 la 15 între salariul minim [i maxim din sistemul bugetar.
În ceea ce prive[te salariul minim garantat, respectiv punctul unu din gril\, premierul a propus valoarea de 640 de lei, sindicali[tii cerând îns\ un minim de 700 de lei, a ad\ugat Hossu.
“Potrivit prognozelor, salariul minim garantat la nivelul economiei ar trebui s\ fie 860 de lei, în 2011. [tim c\ acest lucru nu este posibil, dar cerem m\car un minim de 700-750 de lei, iar premierul a promis c\ va analiza aceast\ solicitare”, a mai declarat Hossu.
Liderul “Cartel Alfa” a ad\ugat c\ aceast\ “modificare complet\” a Legii salariz\rii unitare implic\ o nou\ trecere prin Parlament sau o nou\ asumare din partea premierului.
Sindicali[tii au spus c\ luni vor primi din partea Guvernului proiectul noii Legi a salariz\rii, urmând s\ aib\ loc discu]ii între cele dou\ p\r]i pentru analizarea acestuia.
Ministrul Muncii, Mihai [eitan, a declarat, joi, la Târgovi[te, c\ se urm\re[te ca salariul minim pe economie s\ fie unic, în cuantum cuprins între 600 [i 700 de lei, în acest sens existând negocieri cu sindicatele [i cu patronatele.
“În ceea ce prive[te salariul minim pe economie, suntem în negocieri [i cu sindicatele, [i cu patronatele ca s\ unific\m a[a numitele salarii minime pe economie în sistemul bugetar, care de fapt nu are un salariu minim brut. Acela este minim pe economie, 600 de lei acum, [i are prima treapt\ de salarizare 700. Vom face o singur\ valoare [i o s\ încerc\m s\ o ducem la peste 600 de lei. Nu v\ pot spune acum cifra la care o s\ ne angaj\m. Urmeaz\ s\ continu\m negocierile. Mâine (vineri -n.r.) la ora 12,00, avem o întrunire cu liderii celor cinci confedera]ii sindicale la nivel de premier, ministrul Muncii, ministrul de Finan]e pentru a face o discu]ie [i pe probleme de salarizare [i pe problema salariului minim pe economie”, spunea Mihai [eitan.
Totodat\, ministrul Muncii a mai declarat c\ salariile bugetarilor vor cre[te, anul viitor, cu peste 10 la sut\, dar se va renun]a la cel de-al 13-lea salariu [i la primele de vacan]\.
“Legea asum\rii r\spunderii, care a redus cu 25% salariul, este f\cut\ pân\ la sfâr[itul anului, urmând ca în 2011, potrivit aceleia[i legi, s\ se revin\ pe cre[teri salariale, în func]ie de restructur\rile bugetare [i de anvelopa financiar\ a anului urm\tor pentru salarii. Ca atare, cre[terea salarial\ va pleca de la aceast\ reducere, vor cre[te salariile, dar nu vor cre[te la toat\ lumea cu 25%, ci, în medie, cu ceea ce reu[im s\ ob]inem din restructurarea aceasta [i ]inând cont de aceast\ anvelop\”, a afirmat [eitan.
El a spus c\, potrivit calculelor f\cute la acest moment, dac\ nu ar exista reduceri de personal ar fi posibil\ o cre[tere de circa 5% a salariilor în 2011.
“Dac\ anul viitor vom restric]iona în continuare al 13-lea salariu [i primele de vacan]\, vom avea înc\ 5%, deci vom avea 10%, la care vom putea ad\uga o cre[tere datorat\ reducerii de personal pe care o facem acum. Deci o s\ fie mult peste 10%. Salariile mici care sunt în jurul salariului minim pe economie sau peste salariul minim vor avea cre[teri peste 25%”, a sus]inut ministrul.

Vezi si

Creștere cu 112% a cererilor pentru viză de flotant față de alegerile precedente

Ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, a declarat, luni, că la nivel național există o creștere …