Saturday , December 10 2022

Impozitele si taxele locale ar putea creste cu 16%, începând cu anul viitor

Impozitele [i taxele locale vor cre[te începând cu anul viitor cu 16,05%, reprezentând rata infla]iei cumulat\ pentru perioada 2010-2012, conform unui proiect de hot\râre ini]iat de Ministerul Finan]elor.
“În concordan]\ cu prevederile Codului fiscal, se actualizeaz\ nivelurile impozitelor [i taxelor locale, precum [i amenzile aplicabile începând cu anul fiscal 2010, prin elaborarea unui nou proiect de hot\râre a Guvernului, începând cu anul fiscal 2013, cu rata infla]iei pentru perioada de 3 ani de la ultima indexare, respectiv 16,05% pentru anii 2010-2012”, se arat\ în document.
Ministerul estimeaz\ c\, prin indexarea la infla]ie a impozitelor [i taxelor locale, veniturile bugetelor locale vor cre[te cu 891 milioane lei.
Conform Codului Fiscal, impozitele [i taxele locale sunt indexate o dat\ la trei ani, ]inând cont de evolu]ia ratei infla]iei de la ultima modificare. Ultima actualizare a taxelor [i impozitelor locale a fost aplicat\ începând cu anul 2010.
Noile impozite, valabile pentru intervalul 2013-2015, trebuie aprobate de c\tre Guvern pân\ la data de 30 aprilie a anului respectiv.
În urma major\rii, valoarea impozabil\ a unei cl\diri cu cadre din beton armat sau cu pere]i exteriori din c\r\mid\ ars\ va cre[tede la 806 lei/mp la 935 lei/mp în cazul spa]iilor dotate cu instala]ii electrice [i de canalizare [i de la 478 lei/mp la 555 lei/mp în cazul cl\dirilor neracordate la astfel de utilit\]i.
Pentru cl\dirile cu pere]ii exterioridin lemn, valoarea impozabil\ va urca de la 219 lei/mp la 254 lei/mp, în cazul existen]ei utilit\]ilor, [i de la 137 lei/mp la 159 lei/mp, f\r\ utilit\]i.
Pentru autoturisme cu o capacitate cilindric\ între 1.601 cmc [i 2.000 cmc inclusiv, impozitul va cre[te de la 18 lei/200 cmc la 21 lei/200 cmc, în timp ce pentru ma[ini cu motor între 2.601 cmc [i 3.000 cmc inclusiv, impozitul va urca de la 144 lei/200 cmc la 167 lei/200 cmc.
Proprietarii de autoturisme cu capacitatea cilindric\ de peste 3.001 cmc vor fi impozita]i cu 337 lei/200cmc, fa]\ de 290 lei/200 cmc în prezent.
O majorare va fi decis\ [i în cazul taxelor pentru eliberarea certificatelor, avizelor [i autoriza]iilor, pentru folosirea mijloacelor de reclam\ [i publicitate, pentru spectacole, pentru opera]iuni judiciare, pentru eliberarea [i preschimbarea actelor de identitate, pentru înmatricularea autovehiculelor, pentru eliberarea titlurilor de proprietate, precum [i în cazul limitelor minime [i maxime ale amenzilor aplicate persoanelor fizice.

Vezi si

Inscripție ”NAZI BANK” pe peretele unei sucursale Raiffeisen din Cluj-Napoca. Poliția a demarat verificări

Polițiștii clujeni au demarat cercetări vineri în contextul inscripționării unor mesaje pe fațada unei clădiri …