Thursday , November 30 2023

Chelu si ceilalti trei retinuti în cazul Fatuloiu au fost arestati

Catalin Chelu a fost arestat in dosarul incercarii de mituire a lui Dan Fatuloiu
C\t\lin Chelu, Gabriel Constantinescu, Antonel Bunu [i {tefan Badea au fost aresta]i preventiv, duminic\ diminea]\, de Tribunalul Bucure[ti, pentru încercarea de a-i oferi mit\ secretarului de stat Valentin F\tuloiu.
C\t\lin Chelu este acuzat de dare de mit\ [i cump\rarea influen]ei în timp ce Gabriel Constantinescu, Antonel Cristi Bunu [i [tefan Ni]ache Badea sunt cerceta]i pentru complicitate la infrac]iunea de dare de mit\, informeaz\, duminic\, Direc]ia Na]ional\ Anticorup]ie.
Anchetatorii au stabilit c\, în perioada august – 12 noiembrie 2010, C\t\lin Chelu a promis secretarului de stat în Ministerul Administra]iei [i Internelor, F\tuloiu Dan Valentin, denun]\tor în cauz\, suma de un milion de euro pentru ca acesta s\ î[i îndeplineasc\ în mod necorespunz\tor îndatoririle de serviciu ce decurg din punerea în aplicare a Planului Na]ional de Combatere a Evaziunii Fiscale. Documentul respectiv este fundamentat pe cooperarea inter-institu]ional\ dintre MAI, Ministerul Public, Agen]ia Na]ional\ de Administrare Fiscal\ [i alte institu]ii ale statului. Totodat\, suma a fost promis\ pentru a împiedica cercetarea în sistem integrat a cauzelor penale ce îi vizeaz\ pe C\t\lin Chelu, Gabriel Constantinescu [i Antonel Bunu, scopul final fiind solu]ionarea favorabil\ a respectivelor dosare penale.
Promisiunea s-a realizat prin intermediul lui Badea, Bunu [i Constantinescu, care au ac]ionat atât direct cât [i prin intermediul unei alte persoane, spun procurorii.
În acest context, în 12 noiembrie 2010, Chelu a modificat promisiunea ini]ial\ [i a oferit chestorului [ef de poli]ie F\tuloiu suma de 50.000 euro (în numerar) [i foloase materiale în valoare de aproximativ 270.000 euro (reprezentând contravaloarea unui teren [i a unei case ce urma a fi construit\ de c\tre omul de afaceri).
Cu ocazia întâlnirii din 12 noiembrie, C\t\lin Chelu a mai oferit aceleia[i persoane cu func]ie de conducere din MAI suma de 300.000 euro, în numerar [i suportarea cheltuielilor pentru construirea unei case în valoare de aproximativ 120.000 euro, în scopul ca denun]\torul, folosindu-se de influen]a ce deriv\ din func]ia de secretat de stat în Ministerul Administra]iei [i Internelor, s\ intervin\ pe lâng\ directorii din conducerea unei societ\]i comerciale [i s\-i determine s\ întreprind\ demersurile necesare pentru înregistrarea oficial\ a lui Chelu în eviden]ele Registrului Comer]ului în calitate de ac]ionar al respectivei societ\]i comerciale.
În 19 noiembrie 2010, Chelu a remis denun]\torului F\tuloiu suma de 212.850 lei (echivalentul a aproximativ 50.000 euro), pentru solu]ionarea favorabil\ a dosarelor penale în care cel dintâi [i complicii s\i sunt cerceta]i, ocazie cu care s-a organizat flagrantul. Pentru remiterea acestei prime tran[e de bani, Chelu a fost ajutat de Badea [i Constantinescu.

Vezi si

Senatul i-a ridicat imunitatea parlamentară fostului premier Florin Cîțu

Plenul Senatului a decis miercuri să-i ridice imunitatea fostului premier Florin Cîțu, actual senator PNL, …