Saturday , April 1 2023

Universitatea, prima reprezentatie in fata propriilor suporteri

N echipa suceavean\ `nt=lne[te ast\zi, cu `ncepere de la orele 17.00, `n sala LPS, forma]ia CSM Satu Mare, `ntr-un meci cont=nd pentru etapa a doua a Ligii Na]ionale n portarul Bogdan Pralea sper\ ca Universitatea s\ r\m=n\ [i dup\ acest joc pe primul loc al clasamentului n “trebuie s\ c=[tig\m neap\rat. E primul meci `n fa]a propriilor suporteri [i prima impresie conteaz\” a spus Alex Dr\ghici, debutant `n tricoul Universit\]ii la partida de runda trecut\ de la Oradea n handbali[tii suceveni [i-au prezentat ieri noul echipament de joc cu care vor evolua `n campionat

Universitatea prime[te ast\zi, cu `ncepere de la orele 17.00, `n sala Liceului cu Program Sportiv, vizita grup\rii CSM Satu Mare, `n primul meci oficial pe care “studen]ii” `l vor disputa `n fa]a propriilor suporteri dup\ mai bine de patru luni de pauz\ competi]ional\.

~ncuraja]i de victoria ob]inut\ la Oradea, `n urma c\reia au urcat pe primul loc al clasamentului, handbali[tii suceveni abordeaz\ etapa a doua cu g=ndul de a ob]ine un nou succes care s\-i men]in\ `n fotoliul de lider al Ligii Na]ionale. “Ne bucur\ faptul c\ am debutat cu dreptul `n noua edi]ie de campionat, ne place ce vedem `n momentul de fa]\ `n clasament [i sper s\ r\m=nem pe primul loc [i dup\ meciul cu CSM Satu Mare”, a declarat ieri, `n cadrul unei conferin]e de pres\, portarul Bogdan Pralea.

Colegul s\u dintre buturile por]ii sucevene, Iulian Andrei, consider\ c\ Universitatea va avea parte de un meci greu `n compania ardelenilor [i de aceea mizeaz\ [i pe aportul publicului sucevean `n `ncercarea “studen]ilor” de a-[i dubla zestrea de puncte din clasament. “Ne a[teapt\ un meci foarte greu cu CSM Satu Mare, o echip\ care din punctul meu de vedere s-a `nt\rit serios `n pauza de var\. Sper\m s\ facem un meci c=t mai bun [i s\ lu\m cele doua puncte. A[tept\m suporterii `n num\r c=t mai mare s\ ne sus]in\ din tribune, mai ales c\ este primul meci acas\ din acest campionat”, a declarat Iulian Andrei.

La r=ndul s\u, interul Adrian Chiru] se a[teapt\ la o partid\ dificil\ `n compania celor din Satu Mare, chiar dac\, `n perioada de preg\tire din var\, Universitatea a `nvins echipa ardelean\ la o diferen]\ de zece goluri, scor 42-32. “Am c=[tigat `mpotriva celor din Satu Mare `n meciurile de preg\tire, dar atunci nu s-au prezentat `n efectiv complet. Acum vor veni cu toat\ echipa [i va fi un meci greu. Oricum, dup\ victoria de la Oradea avem un moral bun [i sunt sigur c\ vom ca[tiga”, a spus Adrian Chiru].

Extrema st=ng\ Adi Mitrea este de p\rere c\ forma]ia sucevean\ `[i va u[ura misiunea dac\ va reu[i s\ se distanteze pe tabela de marcaj `nc\ din debutul meciului. “Trebuie s\ fim foarte aten]i [i s\ avem un start bun de meci, pentru a nu avea emo]ii pe final. Pentru a ne realiza obiectivul nu avem voie s\ facem vreun pas gre[it pe teren propriu, iar acest lucru trebuie s\-l demonstr\m [i `n meciul cu CSM Satu Mare”, a precizat Adi Mitrea.

Debutant `n tricoul primei echipe `n meciul de etapa trecut\ de la Oradea, portarul Andrei Dr\ghici sper\ ca Universitatea s\ lase o impresie c=t mai bun\ la prima reprezenta]ie `n fa]a publicului sucevean. “Trebuie s\ c=[tig\m neap\rat. E primul meci `n fa]a propriilor suporteri [i prima impresie conteaz\. Chiar dac\ sezonul trecut s-au luptat pentru evitarea retrograd\rii, anul acesta cei la Satu Mare au cu siguran]\ ambi]ii mai mari, dovad\ c\ au f\cut [i c=teva transferuri de juc\tori care s\-i ajute s\ ocupe un loc c=t mai sus `n clasament”, a spus Andrei Dr\ghici.

Cu ocazia conferin]ei de pres\ de ieri, handbali[tii antrena]i de Leonard Bibirig [i-au prezentat [i noul echipament de joc cu care vor evolua `n actualul sezon al Ligii Na]ionale. Astfel, Chirut [i compania vor `mbraca din aceast\ toamn\ produsele firmele germane Jako, marca pentru care s-a optat at=t din considerente de pre], c=t mai ales datorit\ calit\]ii imbrac\mintei sportive. Totodat\, conducerea clubului sucevean a anun]at c\ `n cel mai scurt timp, vor fi scoase la v=nzare tricouri identice cu cele de joc, e[arfe [i fulare pentru suporteri. (D\nu] CHIDOVE})

N Etapa a II-a:

Universitatea Suceava- CSM Satu Mare

{tiin]a Bac\u – Politehnica Timi[oara

UCM Re[ita – Minaur Baia Mare

CSM Bucure[ti – HC Odorhei

HCM Constan]a – “U” Transilvania Cluj

Steaua  Bucure[ti – Dinamo Bra[ov

CSM Oradea – Pandurii Tg. Jiu

Vezi si

Foresta și Bucovina Rădăuți încep play-off-ul pe teren propriu

Pe Areni poposește Ceahlăul, iar la Rădăuți vine CSM Bacău, pentru două meciuri programate sambătă, …