Friday , June 9 2023

Ghervan: “Principala noastra grija era sa castigam meciul cu CSM Satu Mare”

N managerul Universit\]ii a remarcat [i num\rul mare de spectatori prezen]i la primul meci disputat de “studen]i” pe teren propriu `n actualul sezon al Ligii Na]ionale n “Universitatea joac\ cel mai rapid handbal din campionatul rom=nesc”, a recunoscut antrenorul secund al ardelenilor, Nicolae Istrate n timp de un an de zile, handbali[tii suceveni vor beneficia `n mod gratuit de medicamenta]ie sportiv\ din partea sponsorului Alevia

Directorul tehnic al Universit\]ii, Petru Ghervan, a declarat, dup\ meciul de miercuri sear\ cu CSM Satu Mare, c=[tigat de echipa sucevean\ cu scorul de 42-30, c\ principala grij\ a “studen]ilor” a fost s\ c=[tige jocul contra ardelenilor, cele dou\ puncte puse la bat\ie fiind esen]iale `n `ndeplinirea obiectivului pentru actualul sezon al Ligii Na]ionale.

“F\r\ s\ facem puncte `n astfel de jocuri nu putem emite niciun fel de preten]ii, astfel c\ principala noastr\ grij\ a fost s\ c=[tig\m partida. Este de remarcat faptul c\ miercuri au jucat [i cei care `n sezonul trecut au prins rar prima echip\. Faptul c\ cei de la Satu Mare au venit cu o forma]ie incomplet\ a f\cut ca jocul s\ arate a[a, iar noi s\ `l control\m pe `ntreg parcursul s\u”, a spus Petru Ghervan dup\ cea de-a doua victorie ob]inut\ de handbali[tii suceveni de la startul sezonului.

Managerul “studen]ilor” a remarcat [i num\rul mare de spectatori prezen]i miercuri sear\ `n sala LPS, la primul meci disputat de Universitatea pe teren propriu `n aceast\ toamn\. “Felicit juc\torii pentru rezultatul ob]inut [i vreau s\ mul]umesc publicului care a fost `n num\r at=t de mare. Iat\ c\ rezultatul de la Oradea, dar [i absen]a handbalului o perioada `ndelungat\ de la Suceava a f\cut ca sala s\ fie plin\ miercuri. Sper s\ nu ne dezamagim suporterii `n meciurile urm\toare”, a completat Petru Ghervan.

~n tabar\ advers\, antrenorul secund al celor de la CSM Satu Mare a pus `nfr=ngerea la 12 goluri `nregistrat\ la Suceava pe seama absen]elor din propriu lot [i a jocului `n viteza practicat de gazde. “A fost un meci foarte dificil pentru noi, `ntruc=t am venit dup\ jocul de la Timi[oara. ~n plus, toat\ lumea [tie c\ Universitatea joaca cel mai rapid handbal din campionatul rom=nesc. Noi am venit la Suceava [i f\r\ trei juc\tori: Olah, Vizhbovski [i Savic, care sunt u[or accidenta]i [i am preferat s\ `i menaj\m pentru meciul din urm\toarea etap\”, a explicat secundul forma]iei ardelene, Nicolae Istrate.

N Contract de sponsorizare cu firma de medicamenta]ie sportiv\ Alevia

CS Universitatea a semnat `n aceast\ s\pt\m=na un contract de parteneriat cu Alevia, o companie farmaceutic\ care urmeaz\ s\ le asigure gratuit handbali[tilor suceveni suplimente nutritive [i sus]in\toare de efort pentru sezonul care a debutat recent.

Directorul de marketing al clubului sucevean, Bogdan Bulin\, consider\ c\ acest\ colaborare este benefic\ pentru “studen]i”, `n condi]iile `n care ace[tia nu vor mai `ntampina `n perioada urm\toare probleme cu procurarea medicamenta]ie necesare practic\rii sportului de `nalt nivel. “Timp de o lun\, sportivii no[tri au beneficiat de produsele oferite de Alevia. Directorul companiei, domnul doctor Mitocaru chiar a stabilit un grup de medicamente pe care juc\torii s\ le asimileze [i, `n condi]ii de efort maxim, ne-am convins de calitatea acestor produse. Le mul]umesc pentru c\ au venit al\turi de noi [i sper `ntr-o colaborare c=t mai lung\ [i c=t mai fructuoas\ pentru ambele p\r]i”, a declarat Bogdan Bulina la prezentarea noului sponsor al echipei locale de handbal.

De partea cealalt\, Monica Talab\, a precizat c\ firma Alevia inten]iona de mai mult\ vreme s\ sprijine sportul sucevean [i [i-a manifestat speran]a c\ semnarea acestui parteneriat s\ `nsemne `nceputul unei rela]ii mai lungi `ntre compania pe care o reprezint\ [i CS Universitatea. “M\ bucur mult s\ `ncepem aceast\ colaborare cu echipa de handbal. Pe de o parte ne doream de mult s\ sus]inem sportul sucevean, iar pe de alt\ parte vrem s\ sus]inem activit\]ile sportive `n general. Vitaminele nu ar trebui s\ lipseasca din alimenta]ia oric\rei persoane, iar pentru sportivi sunt esen]iale. Sper ca acest moment s\ reprezinte `nceputul unei rela]ii de lung\ durat\ [i am `ncredere c\ echipa de handbal va aduce multe premii [i trofee la Suceava”, a spus Monica Talab\.

Firma Alevia este al doilea sponsor important care se al\tur\ echipei locale de handbal, dup\ ce pe parcursul acestui an CS Universitatea a semnat un partneriat [i cu hotelul Toaca Bellevue din Gura Humorului, cel care a asigurat stabilimentul “studen]ilor” pe timpul cantonamentului de vara trecut\.

N Brigada Din/Dinu, delegat\ la meciul de la T=rgu Jiu

~n alt\ ordine de idei, Federa]ia Rom=n\ de Handbal a anun]at ieri brig\zile de arbitrii care vor oficia la meciurile din cadrul etapei a III-a a Ligii Na]ionale. Astfel, partida dintre Pandurii T=rgu Jiu [i Universitatea Suceava, programat\ s=mb\t\, cu `ncepere de la orele 18.00, `n fieful gorjenilor, va fi condus\ de cuplul bucure[tean Constantin Din – Sorin Dinu. La ultimul meci disputat de “studen]i” cu cei doi arbitrii `mp=r]ind dreptatea pe teren, echipa lui Leonard Bibirig s-a impus pe teren propriu, `n fa]a celor de la {tiin]a Bac\u, cu scorul 28-27, la finalul unui meci tensionat pe parcursul c\ruia oaspe]ii au primit, spre exasperarea publicului sucevean, nu mai pu]in de [apte arunc\ri de la 7 metri. (D\nu] CHIDOVE})

.

Vezi si

Tenisul bate forța la Roland Garros. Karolina Muchova o elimină pe Sabalenka și merge în prima sa finală de Grand Slam

Prima semifinală de la Roland Garros a prilejuit o surpriză de proporții. Aryna Sabalenka, numărul …