Sunday , September 25 2022

Un vaccin contra astmului alergic a generat rezultate promitatoare în Franta

Cercet\torii francezi au pus la punct un vaccin eficient contra astmului declan[at de alergiile provocate de acarieni, în cadrul unor teste clinice realizate pe animale, informeaz\ lefigaro.fr.

Cunosc oare tratamentele contra astmului o nou\ perioad\ de avânt? Printre noile piste care merit\ studiate în lupta contra acestei maladii respiratorii cronice, cea care se refer\ la vaccinare face progrese tot mai mari. Cercet\torii de la departamentul de Inova]ii în bioterapie din cadrul Institut du thorax (CNRS/ INSERM/Universitatea din Nantes) au testat cu succes pe animale un vaccin revolu]ionar contra unui alergen întâlnit frecvent la pacien]ii astmatici, generat de acarianul Dermatophagoides farinae.
Principiul aplicat este cel aplicat în cazul oric\rei vaccin\ri, întrucât este vorba de inocularea unei doze mici din acel alergen responsabil cu apari]ia irita]iilor într-un organism, cu scopul de a stimula organismul în cauz\ s\ se imunizeze singur. Cercet\torii au prelevat un fragment de ADN din proteina alergen\ sintetizat\ de acarian [i l-au introdus într-un “nanotaxi”, o nanoparticul\ creat\ de aceea[i echip\ de oameni de [tiin]\. Nanotaxiul a fost injectat apoi în ]esutul muscular al [oarecilor astmatici. “Rezultatul este foarte satisf\c\tor. [oarecii au sintetizat anticorpi specifici care permit sistemului imunitar s\ se reorienteze spre o reac]ie protectoare [i nealergic\, atunci când organismul este pus în contact cu alergenul. Sper\m s\ putem efectua teste pe oameni începând de anul viitor”, a declarat Bruno Pitard, coordonatorul studiului.
Astmul afecteaz\ peste 300 de milioane de persoane pe plan mondial. Cifra este cu atât mai alarmant\, cu cât ea urmeaz\ o progresie constant\ [i maladia afecteaz\ o treime dintre copii. Patologia, ce poate cauza uneori un grad sever de invaliditate, se afl\ la originea deceselor a peste 1.000 de persoane în Fran]a. Crizele de astm sunt imprevizibile. Ele se caracterizeaz\ printr-o jen\ sever\ respiratorie, respira]ie [uier\toare [i accese de tuse care perturb\ de o manier\ considerabil\ calitatea vie]ii pacien]ilor. Astmul se trateaz\ cu ajutorul bronhodilatatoarelor, care u[ureaz\ respira]ia în timpul crizelor, [i prin medicamente – adeseori pe baz\ de corticoizi inhala]i, asocia]i uneori cu antiinflamatoare – care trebuie luate în fiecare zi. Aceste tratamente diminueaz\ simptomele, dar nu vindec\ maladia definitiv.

Vezi si

cercetatori, Obiectiv, virus, nou, China, transmis, porc

Virusul care ucide cancerul se dovedește promițător la testele pe oameni

Un nou tip de terapie împotriva cancerului, care folosește un virus comun pentru a infecta …