Tuesday , November 29 2022

O dieta sanatoasa micsoreaza riscul de Alzheimer

O diet\ s\n\toas\ ajut\ creierul mic[or=nd riscul de îmboln\vire de Alzheimer, îns\ o schimbare de diet\ nu le poate ajuta pe persoanele care au deja probleme legate de memorie, conform concluziilor unui nou studiu, transmite site-ul LiveScience.com.
Acest studiu a m\surat nivelurile biomarkerilor asocia]i maladiei Alzheimer, inclusiv nivelul anumitor proteine din m\duva spin\rii.
De-a lungul acestui studiu de 4 s\pt\m=ni, la participan]ii s\n\to[i care au m=ncat alimente nes\n\toase – bogate în gr\simi saturate [i în zah\r – s-au observat modific\ri ale acestor biomarkeri (insulina, colesterol, glucoza din s=nge, nivelul lipidelor [i al fluidului cerebrospinal) care indic\ un început de afectare sau îmboln\vire a creierului. “Dieta poate fi un important factor modulator al riscului de Alzheimer”, conform concluziilor acestui studiu.
Participan]ii la studiu care înregistrau deja minore probleme de memorie [i au primit hran\ s\n\toas\, au înregistr\ri schimb\ri minore ale biomarkerilor asocia]i maladiei Alzheimer. Acest studiu va fi publicat în num\rul din iunie al revistei Archives of Neurology.
Au existat [i alte studii care au eviden]iat leg\tura dintre diet\ [i abilit\]ile cognitive. Spre exemplu, unele studii au indicat faptul c\ exist\ un raport de asociere între obezitate [i un risc crescut de a suferi de demen]\.

Vezi si

Diabetul zaharat și somnul

Somnul reprezintă aproximativ 30% din viața unei persoane. Durata medie de somn pentru o persoană …