Thursday , October 6 2022

Femeile care consuma o bautura alcoolica seara sunt mai sanatoase

Femeile care beau un pahar de bere, vin sau t\rie seara sunt mai s\n\toase, cu cât înainteaz\ în vârst\, decât cele care beau mult [i rar sau cele care nu consum\ alcool, se arat\ într-un studiu publicat de revista PLoS Medicine [i citat de bbc.co.uk.
Potrivit unui studiu efectuat pe 14.000 de femei, doamnele care beau cu modera]ie au mai multe [anse decât cele care beau mult sau cele care se ab]in de la b\utur\ s\ ating\ vârsta de 70 de ani într-o stare de s\n\tate bun\. Potrivit cercet\torilor, consumul de alcool cu m\sur\ în decursul s\pt\mânii este mai bun pentru s\n\tate decât consumul excesiv de alcool în weekend. Femeile care beau pu]in [i des îmb\trânesc mai frumos decât b\utoarele ocazionale, se arat\ în acela[i studiu.
În compara]ie cu femeile care nu beau, femeile cu vârste între 50 [i 60 de ani care consum\ zilnic 15 – 30 de grame de alcool (unul sau dou\ pahare) au mai multe [anse de a atinge ceea ce cercet\torii americani numesc “îmb\trânirea frumoas\”. Potrivit cercet\torilor, s\ îmb\trâne[ti frumos înseamn\ s\ ai riscul minim de cancer, diabet sau boli cardiace, la 70 de ani.
“Cantit\]ile moderate de alcool ar putea proteja consumatorii, în special femeile care au trecut de menopauz\, de riscul de boli cardiace, dar este important s\ nu exager\m”, a declarat Natasha Stewart de la Funda]ia britanic\ pentru inim\/ British Heart Foundation.
Potrivit studiilor, femeile care beau moderat de la cinci la [apte zile pe s\pt\mân\ aproape [i-au dublat [ansele de a avea o b\trâne]e lipsit\ de boli cronice, în compara]ie cu cele care se ab]in complet.
Cu toate acestea, exper]ii nu sunt siguri c\ doar consumul de alcool este factorul care face ca unele femei s\ fie mai s\n\toase decât altele. [i alte studii au ar\tat totu[i c\ un consum moderat de alcool duce la reducerea riscului de boli cardiace. Acelea[i studii au ar\tat c\ alcoolul poate avea [i efecte benefice asupra organismului: reduce rezisten]a la insulin\, inflam\rile [i colesterolul m\rit. Oamenii de [tiin]\ au fost de acord cu aceste rezultate, subliniind importan]a modera]iei consumului.

Vezi si

Depresia și diabetul zaharat

Asocierea sindromului depresiv la o boală cronică cum este diabetul are implicații clinice și socio-profesionale …