Tuesday , November 29 2022

Existenta particulei lui Dumnezeu va fi demonstrata pâna anul viitor

Cea mai c\utat\ particul\ din fizic\, bosonul lui Higgs, supranumit [i particula lui Dumnezeu, o particul\ a c\rei existen]\ este demonstrat\ teoretic dar care nu a fost înc\ observat\ [i care poate valida un model al fizicii particulelor, va fi descoperit\ pân\ la sfâr[itul anului viitor, conform unui material publicat de cotidianul britanic Daily Mail.
Fizicienii care conduc experimentele de la acceleratorul de particule al CERN, Large Hadron Collider (LHC), au anun]at luni într-o conferin]\ de pres\ c\ au reu[it s\ restrâng\ aria de c\utare a enigmaticului boson, [tiind acum unde acesta nu trebuie s\ mai fie c\utat, îns\ loca]ia sa exact\ continu\ s\ fie necunoscut\. De asemenea, ei au precizat c\ existen]a sau inexisten]a bosonului va fi probat\ în urm\toarele 18 luni.
În cazul în care existen]a bosonului lui Higgs va fi demonstrat\ experimental, va explica modul în care particulele au mas\ [i va oferi ultima pies\ care lipse[te din puzzle-ul Modelului Standard din fizica modern\, model teoretizat din perioada anilor ’70. În cazul în care se va demonstra c\ aceast\ particul\ nu exist\, manualele de fizic\ vor trebui rescrise.
“Pot spune c\ vom r\spunde întreb\rii cu privire la bosonul lui Higgs, aceast\ întrebare shakespearian\ de a fi sau a nu fi, pân\ la sfâr[itul anului viitor”, a declarat Rolf-Dieter Heuer, directorul general al Organiza]iei Europene pentru Cercetare Nuclear\ (CERN).
Existen]a bosonului lui Higgs a fost postulat\ de fizicianul sco]ian Peter Higgs în 1964, în cadrul Modelului Standard al fizicii, drept un câmp invizibil care ofer\ mas\ particulelor, îns\ existen]a sa r\mâne deocamdat\ teoretic\.
‘Dac\ descoperim experimental particula Higgs, Modelul Standard din fizic\ este valid. Dac\ nu, întregul model este invalidat”, a mai ad\ugat el. (Agerpres)

Vezi si

Diabetul zaharat și somnul

Somnul reprezintă aproximativ 30% din viața unei persoane. Durata medie de somn pentru o persoană …