Friday , December 2 2022

Animalele de companie au un impact pozitiv asupra sanatatii stapânilor lor

Proprietarii de animale domestice ar fi mai s\n\to[i [i mai ferici]i decât persoanele care nu au, arat\ un studiu realizat recent de psihologi americani, men]ionat de site-ul maxisciences.com.
Câinele este cel mai bun prieten al omului [i…al s\n\t\]ii acestuia. Cel pu]in a[a indic\ un studiu american publicat în cursul s\pt\mânii în Journal of Personality and Psychology. Dup\ cercet\ri desf\[urate în trei etape, psihologi de la Universitatea din Saint-Louis [i Miami au ajuns la concluzia c\ animalele de companie au efecte pozitive asupra vie]ii proprietarilor lor, mai s\n\to[i [i ferici]i decât ceilal]i.
Chiar dac\ descoperirea nu este o surpriz\, oamenii de [tiin]\ au analizat în detaliu ce impact fizic [i psihic au câinii, pisicile [i alte animale asupra celor care le de]in. În acest scop, au efectuat mai multe experien]e. În primul rând, au invitat 217 persoane, b\rba]i [i femei, s\ r\spund\ la câteva chestionare, pentru a evalua elementele care diferen]iaz\ o persoan\ care are animale de companie de alta care nu are. ‘Am constatat c\ proprietarii de animale de companie se simt mai bine decât ceilal]i… Au mai mult respect de sine, sunt mai în form\, se simt mai pu]in singuri [i nu-[i fac atâtea griji ca ceilal]i’, arat\ autorul principal al studiului, citat de Canoe Sante.
Cercet\torii au realizat alte dou\ experien]e, unul pe 56 de proprietari de câini, în majoritate femei cu vârsta medie de 42 de ani. Concluziile au confirmat binefacerile aduse de necuvânt\toare, de[i proprietarii nu d\deau semne c\ ar prefera rela]ia cu animalul altor rela]ii. În afar\ de faptul c\ înt\re[te la proprietari respectul de sine, animalele constituie [i un sprijin social când st\pânul lor are nevoie de a[a ceva.
‘Aceste rezultate aduc proba tangibil\ c\ animalele au un impact deosebit de pozitiv asupra vie]ii st\pânilor lor, atât pe plan psihic, cât [i fizic, având [i rolul unui important sprijin social’, încheie autorii studiului.

Vezi si

Oamenii de știință construiesc o “mică” gaură de vierme, filmele SF sunt mai aproape de realitate

În science-fiction, în filme precum “Interstellar” și “Star Trek”, găurile de vierme (wormhole) din cosmos …