Tuesday , October 3 2023

104 partide de sex, media necesara pentru a procrea

.

Un studiu american publicat pe 22 august în cotidianul Le Parisien arat\ c\ un cuplu face în medie 104 încerc\ri pentru a concepe un copil . Printre factorii care contribuie la sc\derea eficien]ei în materie de concep]ie se num\r\ [i stresul, spun cercet\torii, cita]i de Le Parisien.

Un num\r de 104 de raporturi sexuale, adic\ patru pe s\pt\m=n\ timp de [ase luni – este num\rul mediu necesar pentru procreare, potrivit unui studiu american realizat la cererea unei firme care produce teste de sarcin\ [i desf\[urat pe 3 000 de femei.

Femeile, în perioada ovula]iei, au din start doar 30% [anse de a r\m=ne îns\rcinate, multe din ele necunosc=ndu-[i precis aceast\ perioad\. Stresul constituie [i el un factor care face procrearea [i mai dificil\.

Un sfert dintre femeile intervievate consider\ c\, atunci c=nd cuplul dore[te un copil, presiunea [i raporturile sexuale ‘programate’ nu sunt în beneficiul scopului propus. Ginecologul Sylvain Mimoun recomand\ prin urmare cuplurilor s\ nu se mai g=ndeasc\ la asta, s\ se destind\ ca [i cum ar fi în concediu, perioad\ în care femeile r\m=n adesea îns\rcinate. (Agerpres)

Vezi si

Descoperire neașteptată cu telescopul James Webb. Planete de dimensiunea lui Jupiter  „rătăcesc în perechi” prin spațiu

„Planete” de mărimea lui Jupiter care plutesc libere în spațiu, fără legătură cu vreo stea, …