Friday , February 3 2023

Vinuri rom=nesti prezentate `n Parlamentul European: Petru Luhan: Vinul face legatura `ntre cultura si agricultura

Europarlamentarul Petru Luhan, `mpreun\ cu delega]ia rom=n\ `n cadrul Grupului Partidului Popular European (PPE) din Parlamentul European, a organizat pe 12 octombrie la Bruxelles, un eveniment de promovare a Rom=niei, cu prezentarea de diverse sortimente de vinuri rom=ne[ti de elit\. Dup\ ce, anul trecut, europarlamentarii au putut degusta produse tipice bucovinene, prin evenimentul de anul acesta au putut degusta [i vinurile rom=ne[ti. Prezen]i la eveniment au fost Comisarul pentru Agricultur\, Dacian Ciolo[, Pre[edintele Grupului Popularilor Europeni din cadrul Parlamentului European, Joseph Daul, europarlamentari, ambasadori, `nal]i func]ionari.
Evenimentul a coincis cu dezbaterile intensive pe marginea Politicii Agricole Comune care au loc `n momentul de fa]\ [i s-a bucurat de o larg\ participare din partea func]ionarilor europeni. „Vinurile rom=ne[ti au reu[it `n aceast\ sear\ s\ fac\ leg\tura `ntre cultura [i agricultur\. Evenimentul a promovat o imagine pozitiv\ a ]\rii noastre iar colegii europarlamentari precum [i reprezentan]i ai Comisiei Europene au apreciat calitatea produselor rom=ne[ti. Astfel de evenimente arat\ `ntotdeauna latura pozitiv\ a ]\rii noastre iar vinul, ca element de cultur\, faciliteaz\ `n general leg\tura `ntre oameni. Rom=nia reprezint\ mult mai mult dec=t ce a prezentat presa interna]ional\ `n ultima vreme…”, a declarat Petru Luhan la sf=r[itul evenimentului.
Reamintim c\ Petru Luhan a mai organizat evenimente de promovare a Rom=niei, precum cel din aprilie 2010 – „Tradi]ie – Turism – Multiculturalitate `n Bucovina”, evenimentul de amploare „Progres European prin Inven]ii rom=ne[ti” `n mai 2011 etc.

Vezi si

CSU Suceava și-a aflat adversara din primul tur al Cupei României

Echipa antrenată de Petru Ghervan va debuta în competiției pe terenul Universității Cluj, pe data …