Wednesday , October 5 2022

Vara acesta, apa calda nu va fi `ntrerupta `n toata Suceava

Primarul Ion Lungu va discuta cu conducerea societ\]ii Termica privind un calendar al lucr\rilor `n zonele punctelor termice unde sunt necesare repara]ii

~ntreruperile de ap\ cald\ care se fac, anual, `n municipiul Suceava, de regul\ timp de o lun\ `n cursul verii, nu vor mai afecta, ca `n anii trecu]i, `ntregul ora[ [i nici nu vor mai dura at=t de mult. Anun]ul a fost f\cut, ieri, de primarul de Suceava, Ion Lungu, la ultima `nt=lnire pe care a avut-o, `n acest mandat, cu [efii asocia]iilor de proprietari din ora[. Primarul a declarat c\ va avea discu]ii `n acest sens cu cei de la Termica pentru a se g\si solu]ii ca `ntreruperile s\ se fac\ pe zone, `n func]ie de re]elele secundare de la punctele termice. Ion Lungu a precizat c\ nu mai vrea s\ fac\ acele `ntreruperi de o lun\ de zile, iar noua metod\ va viza, de fapt, repara]ii ale unor puncte termice sau la re]elele termice aferente acestora. Prin urmare, vor putea fi afectate doar anumite zone din ora[, cele unde nu vor fi f\cute lucr\ri de repara]ii put=nd beneficia de ap\ cald\. (D.P.)
 

Vezi si

Caravana mobilă pentru testarea gratuită HPV a femeilor va fi luna aceasta în Stulpicani, Frătăuții Vechi și Noi, Broșteni și Straja

Femeile cu vârsta între 25 și 64 de ani se pot prezenta doar cu buletinul …