USV își primește de azi studenții care vor fi cazați în cămine în noul an universitar

reportersite
28 septembrie 2020, 7:24

”La cazare, studenţii sunt obligaţi să prezinte testul RT – PCR Covid 19 – exudat (Biologie moleculară) efectuat cu 3 zile lucrătoare înainte de data cazării, însoțit de documente justificative de efectuare a plății testului (chitanță, factură etc.). Nu sunt acceptate testele efectuate pe bază de sânge”, precizează reprezentanții Serviciului Social din cadrul USV. Procedurile de cazare a studenților români trebuie finalizate până în data de 2 octombrie, urmând ca în zilele de 2, 3 și 4 octombrie să intre în posesia locurilor de cazare studenții din Republica Moldova și Ucraina.  

Începând de azi și până pe 2 octombrie, studenții Universității ”Ștefan cel Mare” Suceava (USV) care au obținut un loc de cazare în cămine vor trece prin toate procedurile impuse de situația medicală actuală pentru a intra în posesia camerei în care vor sta pentru anumite perioade de timp, în noul an universitar. Azi și mâine sunt așteptați studenții din anii terminali, alături de doctoranzi și masteranzi, urmând ca mâine și miercuri să se cazeze studenții din anul II. Perioada 30 septembrie-2 octombrie este rezervată bobocilor din anul I pentru a realiza procedurile de cazare. Studenții din Republica Moldova și Ucraina – Românii de pretutindeni, care încep activitatea în campusul USV în prima serie, vor fi cazați în cămine în zilele de 2, 3 și 4 octombrie. Ei au de trecut prin exact aceleași proceduri ca și studenții români.

Prima și cea mai importantă condiție, generată de situația epidemiologică, este prezentarea rezultatului testului PCR Covid-19, dar și a documentelor care să ateste plata testului efectuat de către studentul ce urmează a fi cazat. Acest aspect este foarte important, deorece universitatea suceveană a decis ca toate cheltuielile de testare a studenților ce urmează a fi cazați în căminele studențești să fie decontate de către instituție. ”La cazare, studenţii sunt obligaţi să prezinte testul RT – PCR Covid 19 – exudat (Biologie moleculară) efectuat cu 3 zile lucrătoare înainte de data cazării, însoțit de documente justificative de efectuare a plății testului (chitanță, factură etc.). Nu sunt acceptate testele efectuate pe bază de sânge”, precizează reprezentanții Serviciului Social din cadrul USV. În baza unui rezultat negativ, studenții, împărțiți după programul și anul de studiu, se vor prezenta în ziua în care sunt programați pentru a intra în posesia locului de cazare.

Perioada de cazare este între 5 octombrie și 16 noiembrie, reprezentând primele 7 săptămâni de cursuri. Astfel, anul universitar 2020-2021 începe în data de 5 octombrie, iar studenții USV de la ciclul de licență IF și ID vor forma două grupuri, A și B. Grupul A va fi format din studenții anului I, de la toate facultățile, și studenții anilor superiori (II, III și IV) ai Facultăților de Drept și Științe Administrative, Litere și Științe ale Comunicării, Științe Economice și Administrație Publică și  Științe ale Educației. Grupul B va fi alcătuit din studenții din ani superiori (II, III, IV) ai Facultăților de Educație Fizică și Sport, Inginerie Alimentară, Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor, Inginerie Mecanică, Mecatronică și Management, Silvicultură și Istorie și Geografie.

Studenții sunt împărțiți în două grupe, urmând a fi cazați periodic în cămine

Potrivit USV, în semestrul I, organizarea activităților didactice, respectiv cazarea studenților din cele două grupe se va desfășura după cum urmează: în intervalul 5 octombrie – 15 noiembrie, Grupul A va fi cazat în cămine și va desfășura seminarii, laboratoare și alte activități practice desfășurate preponderent on-site. În săptămâna 16 noiembrie – 22 noiembrie, după decazarea studenților din Grupul A, va avea loc dezinfecția tuturor spațiilor de studiu și de cazare. Începând cu 23 noiembrie, studenții din Grupul B se vor caza în cămine și vor desfășura activități didactice on-site, până pe data de 17 ianuarie. În căminele USV vor fi cazați în aceeași cameră, pe cât posibil, studenți de la aceeași facultate, din același an și același program de studiu.

În ceea ce privește Restaurantul studențesc, acesta va funcționa, în principal, asigurând servirea mesei doar la caserole, pentru a fi consumate la domiciliu/cămin/birou. Un număr limitat de locuri va putea fi asigurat la mesele din interior, în condițiile respectării normelor sanitare în vigoare.

Universitatea suceveană oferă reduceri la tarifele de cazare, pentru anumite categorii de studenți. ”Pentru a beneficia de reducere la tarifele de cazare, studenții cu părinți cadre didactice și didactice auxiliare, orfanii de unul sau ambii părinți, studenții cu dizabilități, cei aflați în regim de protecție specială (case de copii, centre de asistență sau plasament familial) vor prezenta la cazare acte doveditoare semnate și ștampilate de instituțiile de pe raza județului de proveniență”. De asemenea, pe lângă posibilitatea cazării în căminele proprii, USV vine în sprijinul studenților care se vor caza pe cont propriu, prin oferirea unei subvenții de cazare. Studenții de la forma de învățământ cu frecvență care studiază pe locuri finanțate de la bugetul de stat și care locuiesc în alte spații decât căminele universității pot primi lunar o subvenție individuală de sprijin pentru cazare, cuantumul maxim fiind de până la 1400 lei/an.

Ordinea studenților care beneficiază de cazare se stabilește în baza punctajului de cazare obținut în urma încadrării în unul sau mai multe dintre criteriile privind distribuirea locurilor de cazare studenților în căminele studențești, în anul universitar 2020-2021. Fiecarei dintre cele 10 facultăți ale USV i-a fost alocat un anumit număr de locuri de cazare, care au fost repartizate, în funcție de cereri, acelor studenți care au obținut punctajele cele mai mari. (Oana NUȚU)