Wednesday , February 8 2023

USV a înființat un compartiment care se va ocupa de prevenirea și combaterea plagiatului

Universitatea ”Ştefan cel Mare” Suceava a hotărât, săptămâna trecută, constituirea structurii administrative de verificare a respectării eticii și deontologiei universitare în elaborarea tezelor de doctorat. Compartimentul suport pentru Respectarea Eticii și Deontologiei universitare în tezele de doctorat (CRED) se subordonează direct rectorului universității și va asigura suportul tehnic pentru Consiliul Studiilor Universitare de Doctorat și Comisia de Etică Universitară.

Atribuțiile CRED, așa cum au fost stabilite de conducerea USV, constau în elaborarea strategiei proprii de prevenire și combatere a fenomenului de plagiat la nivelul universității, digitizarea și verificarea cu ajutorul unor programe software specializate a tuturor tezelor de doctorat, întocmirea unui raport detaliat, la finalizarea verificărilor, cu privire la respectarea/ nerespectarea eticii, calității și deontologiei universitare la nivelul tezelor de doctorat verificate, care va fi transmis Ministerului Educației, sesizarea comisiei de etică din cadrul instituției în cazul în care se constată abateri și formarea de formatori în etică și integritate.

Conform Ordinului Ministerului Educației nr. 5255 din data de 10 septembrie 2021 privind verificarea respectării eticii și deontologiei universitare în elaborarea tezelor de doctorat din perioada 1990 – 2016 în cadrul fiecărei instituții de învățământ superior se înființează, adaptat la dimensiunea activității și specificul fiecărei universități, o structură administrativă distinctă (serviciu/birou) care are atribuții privind digitizarea și verificarea tuturor tezelor de doctorat, precum și formarea de formatori în etică și integritate. Strategia proprie de prevenire și combatere a fenomenului de plagiat trebuie să fie elaborată și publicată pe site-ul universității până la sfârșitul anului 2021. Ministerul Educației asigură finanțarea instituțiilor de învățământ superior de stat pentru activitatea de prevenire și combatere a fenomenului de plagiat. (Oana NUȚU)

Vezi si

Un elev al Școlii Militare de Subofițeri de Jandarmi Fălticeni a returnat o borsetă cu bani găsită pe stradă

În data de 6 februarie a.c., în jurul orei 19.30, Ionuț-Eduard, elev al Școlii Militare …