Thursday , October 6 2022

Unul dintre proxenetii saltati luni de DIICOT, arestat preventiv pentru 29 de zile

Cristian Irimciuc [i George Zoltar au fost prezenta]i, ieri sear\, la Tribunalul Suceava, cu propunere de arestare preventiv\ pentru 29 de zile `ns\ instan]a a hot\r=t s\ `l bage la r\coare doar pe Irimciuc, `n vreme ce pentru Zlotar s-a luat m\sura oblig\rii de a nu p\r\si localitatea de domiciliu

Doi b\rba]i din gruparea de proxene]i destructurat\ luni de DIICOT au fost re]inu]i de poli]i[ti [i prezenta]i ulterior instan]ei de judecat\ cu propunere de arestare preventiv\. Este vorba despre Cristian Irimciuc de 34 de ani din Ipote[ti [i George Zlotar de 32 de ani din Dorne[ti. Cei doi au fost s\lta]i luni diminea]\ de masca]i [i adu[i apoi la sediul DIICOT Suceava pentru audieri, fiind suspecta]i de faptul c\ ar fi racolat mai multe minore pe care apoi le-au obligat s\ se prostitueze.
Potrivit anchetatorilor, în perioada 2009-2011, Cristian Irimciuc `mpreun\ cu Gheorghe Cristian Filipciuc au racolat trei minore de pe raza jude]ului Suceava [i o alt\ t=n\r\, de pe raza jude]ului Ia[i, în scopul exploat\rii sexuale.Irimciuc le-a am\git pe fete, promi]=ndu-le c\ se va c\s\tori cu ele, dup\ care, prin acte de violen]\, le-a obligat s\ `ntre]in\ rela]ii sexuale contra-cost, cu diferi]i clien]i, fie în locuin]a lui, fie în diferite unit\]i de cazare în comun de pe raza municipiului Suceava [i localit\]ile limitrofe. Apoi, fetele au fost plasate altor proxene]i, ce le-au transportat `n Germania, fabric=ndu-le pa[apoarte false, acolo unde au fost plimbate prin mai multe bordeluri [i obligate s\ se prostitueze. George Zlotar a avut misiunea s\ fac\ rost de pa[apoartele false, pentru a le transporta mai facil pe cele patru fete minore. ~n cele din urm\, fetele au fost prinse de poli]i[tii germani [i trimise `napoi `n ]ar\.
~n martie 2011, Cristian Irimciuc a mai racolat o t=n\r\ de pe raza jude]ului Ia[i, pe care a trimis-o apoi în Spania, `n localitatea Roquetas de Mar, unde a predat-o lui Gheorghe Ple[ca.
Conform procurorilor, re]eaua de trafican]i a avut `n componen]\ nou\ b\rba]i, fiecare cu un rol bine determinat `n cadrul grup\rii. De men]ionat c\ nu to]i suspec]ii au putut fi ridica]i [i adu[i la audieri pentru c\ mare parte dintre ace[tia se afl\ fie `n Germania, fie `n Spania.
Dup\ deliber\ri, magistra]ii Tribunalului Suceava au hot\r=t c\ nu se impune arestarea ambilor proxene]i ci dar a lui Cristian Irimciuc, pe numele acestuia fiind emis un mandat de arestare preventiv\ pentru o perioad\ de 29 de zile. George Zlotar a sc\pat de pu[c\rie, acesta av=nd interdic]ia de a p\r\si localitatea de domiciliu, [i anume comuna Dorne[ti.
~mpotriva m\surii de ieri a Tribunalului Suceava, Cristian Irimciuc are drept de recurs, ce se va judeca, `n caz de formulare, la Curtea de Apel Suceava. (Paul BONDAR)

Vezi si

CSU din Suceava a pierdut fără drept de apel la Constanța

CSU din Suceava a pierdut la scor, 25-37 (9-20), meciul disputat miercuri seară, pe terenul …