Thursday , May 23 2024

T=rgul „Produs `n Bucovina” de la Timisoara a fost am=nat

T=rgul „Produs `n Bucovina” de la Timi[oara nu va avea loc `n perioada care a fost stabiloit\ ini]ial, adic\ la finele acestei s\pt\m=ni, urm=nd a fi organizat tot `n aceast\ toamn\. Anun]ul a fost f\cut de pre[edintele Consiliului Jude]ean (CJ) Suceava, Gheorghe Flutur, care a spus c\ evenimentul programat pentru perioada 7 – 9 octombrie a fost am=nat din cauz\ c\, din motive obiective, la Timi[oara nu poate ajunge actorul Florin Piersic. Acesta din urm\ este unul dintre promotorii proiectului ini]iat de CJ Suceava [i Asocia]ia „Produs `n Bucovina”, din aceast\ asocia]ie f\c=nd parte c=teva zeci de produc\tori [i procesatori locali de lapte [i carne. Pre[edintele CJ Suceava a evitat s\ precizeze o dat\ ulterioar\ la care s\ fie organizat T=rgul de Toamn\ „Produs `n Bucovina”, men]ion=nd c\ va fi f\cut `n perioada urm\toare, la Timi[oara. Reamintim c\ la edi]iile precedente au fost organizate evenimente similare `n colaborare cu Iulius Mall at=t la Suceava, c=t [i `n alte loca]ii precum Ia[i [i Cluj – Napoca. (D.P.)

Vezi si

Gheorghe Flutur s-a întâlnit cu fermierii în piața din Arbore: Trebuie ajutați să își vândă mai bine produsele

Președintele PNL Suceava, Gheorghe Flutur, a fost miercuri de dimineață în piața de la Arbore, …