Thursday , February 9 2023

Trei universitari suceveni au primit gradații de merit în condiții excepționale, pentru contribuția deosebită la creșterea prestigiului USV

Este vorba despre prorectorul Ştefan Purici și decanii Petru Ghervan și Camelia Ignătescu, pentru care au fost acordate gradații de merit în situații excepționale, fiindu-le astfel răsplătite rezultatele deosebite obținute între anii 2014-2018. Conform punctajelor primite în urma evaluării dosarelor depuse de candidații care au participat la concurs, vor beneficia de gradații de merit, începând cu anul 2020, un total de 18 profesori universitari doctori, 10 lectori universitari doctori, 12 conferențiari universitari doctori și 4 șefi lucrări universitari doctori. Gradația de merit reprezintă 25% din salariul de bază și se atribuie pe o perioadă de 5 ani 

Rezultatele evaluării dosarelor propuse pentru acordarea gradațiilor de merit pentru anul 2020 pentru personalul Universității ”Ştefan cel Mare” Suceava (USV) au fost publicate la finalul săptămânii trecute. Au fost scoase la concurs 44 de gradații, din care minim 13 rezervate pentru lectori, șefi de lucrări și asistenți universitari.

Fiecăreia dintre cele 10 facultăți din cadrul USV i-a fost alocat un anumit număr de gradații, astfel încât numărul lor, împreună cu cele aflate în plată, să se încadreze în maximum 16% din posturile structurii la care se organizează concursul. Astfel, pentru Facultatea de Drept și științe Administrative au fost alocate 5 gradații de merit, Facultatea de Educație Fizică și Sport a primit 4 gradații, Facultatea de Inginerie Alimentară și Facultatea de Istorie și Geografie au avut câte 3 gradații scoase la concurs, Facultății de Inginerie Electrică și Ştiința Calculatoarelor i-au fost atribuite 8 gradații, Facultății de Inginerie Mecanică, Me­ca­tronică și Management doar una, 6 pentru Facultatea de Litere și Ştiințe ale Comunicării, câte 2 pentru Facultatea de Silvicultură și Facultatea de Ştiințe ale Educației, iar cele mai multe, 10 la număr, au ajuns la angajații Facultății de Ştiințe Economice și Administrație Publică.

Conform punctajelor primite în urma evaluării dosarelor depuse de candidații care au participat la concurs, vor beneficia de gradații de merit, începând cu anul 2020, un total de 18 profesori universitari doctori, 10 lectori universitari doctori, 12 conferențiari universitari doctori și 4 șefi lucrări universitari doctori.

Trei universitari vor primi gradații de merit, începând cu anul viitor, în urma suplimentării la nivel de universitate a numărului de gradații, în baza art 8 din R16, care prevede că ”în cazul în care un cadru didactic a adus o contribuție deosebită la creșterea prestigiului universității, contribuție neinclusă în grila din prezentul regulament, aceasta poate fi punctată în plus de rectorul universității și recunoscută ca atare. Astfel, Consiliul de Administrație poate propune Senatului acordarea de gradații de merit în situații excepționale, fără a fi depășită limita maximă de 16% stabilită în art. 1 (2). Costurile legate de acordarea unor astfel de gradații se suportă din veniturile rectoratului”

Este vorba despre prof. univ. dr. Ştefan Purici, care a fost astfel recompensat ”pentru susținerea activității privind încheierea de acorduri interuniversitare pentru funcționarea programelor cu dublă diplomă, cu universități din Republica Moldova și Ucraina, deschiderea Lectoratului de limba română la Odessa, promovarea USV în Republica Moldova și Ucraina în vederea atragerii de etnici români (13% dintre studenții USV sunt etnici români)”, după cum se arată în motivația prezentată în propunerea Consiliului de administrație al USV, aprobată de Senatul USV, prin hotărârea emisă în data de 12 decembrie.

A doua gradație acordată în situație excepțională i-a revenit prof. univ. dr. Petru Ghervan pentru ”implicarea în organizarea și antrenarea echipei de handbal a CSU, obținerea titlului de campioni europeni universitari în anul 2017, locul III la nivel european în anul 2018, reconstrucția echipei fără a fi angajat al CSU”.

Cea de a treia gradație acordată suplimentar a fost atribuită conf. univ. dr. Camelia Ignătescu pentru ”implicarea în inițierea, înființarea și organizarea Facultății de Drept și științe Administrative, dezvoltarea facultății, inclusiv prin introducerea de noi programe de studii, cu un impact major asupra numărului de studenți înmatriculați (creștere de la 600 la 1.100 de studenți în ultimii 3 ani), organizarea de conferințe specifice cu impact major asupra imaginii USV. Implicarea în susținerea unor cauze care vizau USV în instanță”.

Precizăm că perioada pentru care s-a făcut evaluarea dosarelor candidaților este cuprinsă între anii 2014-2018. Gradația de merit reprezintă 25% din salariul de bază și se atribuie pe o perioadă de 5 ani. (Oana NUȚU)

 

Vezi si

Impact puternic între două autocamioane, la Argestru. Unul dintre șoferi a fost rănit

O coliziune puternică între două autocamioane a avut loc miercuri seară, în jurul orei 19. …