Wednesday , February 1 2023

Trei jandarmi suceveni, in misiuni de mentinere a pacii in Kosovo

N `n prima etap\ a deplas\rii, mar]i au plecat subofi]erii Hri] Iulian [i plt. Prostire Neculai, iar plutonierul Timu Vasile va ajunge `n Kosovo peste dou\ s\pt\m=ni n `n cadrul misiunilor interna]ionale anterioare, al]i 5 jandarmi suceveni au desf\[urat misiuni `n Kosovo

Trei subofi]eri din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Jude]ean Suceava au fost selec]iona]i pentru a participa, `ncep=nd cu luna decembrie a anului `n curs, la misiunea interna]ional\ de men]inere a p\cii `n provincia Kosovo sub egida Uniunii Europene (EULEX). Deta[amentul de jandarmi rom=ni, format din 115 lupt\tori [i destinat s\ execute misiuni `n cadrul for]ei speciale de poli]ie EULEX, `n Kosovo [i-a `ncheiat instruirea specific\ [i este preg\tit pentru a se deplasa `n teatrul de opera]ii, urm=nd s\ `nlocuiasc\ contingentul care `[i va `ncheia misiunea `n luna decembrie 2010. Cei trei jandarmi suceveni au fost selec]iona]i pe baz\ de voluntariat [i au participat la un stagiu de preg\tire pentru misiuni interna]ionale, la [coala de Aplica]ii a Jandarmeriei Rom=ne din Bucure[ti [i la Centrul de Preg\tire [i Perfec]ionare al Jandarmeriei Rom=ne de la Ochiuri, jude]ul D=mbovi]a.
Purt\torul de cuv=nt al Inspectoratului Jude]ean de Jandarmi Suceava,c\pitanul Bogdan Cornaci a declarat ieri c\ misiunea celor  trei subofi]eri va fi pentru o  durat\ de 6 luni, fiind vorba de   plutonier major Hri] Iulian, de 38 de ani, c\s\torit [i are un copil. Subofi]erul este angajat al Jandarmeriei Rom=ne din anul 1992 [i este specialist `n `ntre]inerea [i func]ionarea mijloacelor auto.Cel de-al doilea jandarm care va pleca `n misiune este  plutonierul Timu Vasile, de 34 de ani, c\s\torit [i are doi copii. Subofi]erul este `ncadrat de 6 ani la Postul de Jandarmi Montan C=mpulung Moldovenesc iar cel de-al treilea este plutonierul Prostire Neculai, de 32 de ani, c\s\torit [i are un copil. Este angajat al Jandarmeriei Suceava din anul 2004 [i a desf\[urat activit\]i `n cadrul Grupei Jandarmi Supraveghere [i Interven]ie F\lticeni. ~n cadrul misiunilor interna]ionale anterioare, al]i 5 jandarmi suceveni au desf\[urat misiuni `n Kosovo. Unul dintre ace[tia, plutonierul Preda Viorel, se afl\ `n provincie, urm=nd a reveni `n ]ar\ `n cursul acestei luni. Luni, 6 decembrie , `n prezen]a secretarului de stat, [ef al Departamentului Ordine [i Siguran]\ Public\ din cadrul MAI, chestor de poli]ie Ioan Dasc\lu [i a consilierului preziden]ial Iulian Fota, la sediul Inspectoratului General al Jandarmeriei Rom=ne a avut loc ceremonia Apelului Solemn al Deta[amentului de Jandarmi care va ac]iona `n cadrul misiunii Eulex, sub egida UE, `n Kosovo. Acesta este cel de-al doisprezecelea contingent care execut\ misiunea de men]inere a p\cii `n Kosovo, presta]ia jandarmilor rom=ni `n teatrul de opera]ii interna]ional fiind apreciat\ at=t de reprezentan]ii O.N.U., care au acordat `n fiecare an lupt\torilor rom=ni medalia `n serviciul p\cii, c=t [i de reprezentan]ii Eulex.~n prima etap\ a deplas\rii c\tre Kosovo, mar]i au plecat , cu mijloace auto, 75 de jandarmi,`ntre care plt.maj. Hri] Iulian [i plt. Prostire Neculai, iar al]i 40 de lupt\tori `ntre care [i plt. Timu Vasile vor ajunge `n  Kosovo peste dou\ s\pt\m=ni. (C.S.)

Vezi si

Ioan Balan – Prețurile mari ale energiei ne obligă la investiții tot mai puternice pentru creșterea eficienței energetice

Deputatul PNL Ioan Balan consideră că prețurile mari la energie, determinate de agresiunea barbară a …