Wednesday , December 7 2022

Traficul din centrul Sucevei, paralizat zeci de minute din cauza unei pene de curent


O pan\ de curent ce a afectat vineri la pr=nz centrul municipiului Suceava a dat peste cap traficul de pe strada {tefan cel Mare. Semafoarele din zona Prim\riei nu au mai func]ionat pre] de c=teva minute, timp suficient pentru ca traficul rutier s\ fie paralizat. Astfel, s-au creat cozi interminabile de ma[ini cu [oferi nervo[i ce claxonau bezmetic, crez=nd probabil c\ doar astfel se va rezolva problema lor.
De men]ionat c\ pana de curent a afectat [i mai multe institu]ii din zona central\ a municipiului Suceava, printre care [i Palatul de Justi]ie, sau Spitalul Jude]ean Sf=ntul Ioan cel Nou Suceava.
Curentul electric a revenit `n jurul orei 13.30, `ns\ a mai durat ceva timp p=n\ c=nd traficul rutier s-a fluidizat [i a revenit la normal. (P.B.)

Vezi si

LUNGU: A fost finalizat proiectul de aducțiune a gazului metan la 30 de străzi din oraș

Miercuri, începând cu ora 11:00, au fost alimentate cu gaz metan străzile din cartierul Tineretului. …