Saturday , February 4 2023

Toţi cei aproape 900 de furnizori de servicii medicale au semnat acte adiţionale cu CAS

Aceste acte adiţionale au o valabilitate de trei luni, mai exact acoperind perioada 1 ianuarie – 31 martie. Bugetul pentru următoarele trei luni a rămas neschimbat

 casa asigurari sanatateA [800x600]

Cei aproape 900 de furnizori de servicii medicale şi medicamente din judeţ au terminat de semnat, începând cu data de 1 ianuarie 2017, acte adi­ţionale la actualul Contract Cadru, acest contract expirând practic pe data de 31 decembrie a anului trecut. In con­turile Casei de Asigurări de Să­nătate au fost deja virate sumele necesare decontării serviciilor medicale pentru această perioadă de trei luni, bugetul rămânând neschimbat. “Pentru asigurarea continuităţii asistenţei medicale în cadrul sistemului asigu­rărilor sociale de sănătate, valabilitatea normelor metodologice de aplicare în anul 2016 a Con­trac­­­­tului-cadru pentru anii 2016 – 2017 (HG nr. 161/2016) se prelungeşte până la data de 31 martie 2017, printr-un Ordin comun al ministrului Sănătăţii şi al preşedintelui CNAS. Această prelungire a permis încheierea de acte adiţionale la actualele contracte cu furnizorii de servicii medicale, me­dicamente şi dispozitive, pentru pri­mul trimestru al anului 2017”, am aflat de la Anda Sălăgean, director în cadrul Casei de Asigurări de Sănătate Suceava.

Furnizorii suceveni de servicii medicale vor primi pentru perioada ianuarie-martie acelaşi buget, existând speranţe că acesta va fi majorat după semnarea noului Contract cadru, mai exact după data de 1 aprilie.

La nivelul judeţului Suceava sunt în prezent 859 de contracte încheiate de către furnizorii de servicii medicale cu Casa de Asigurări de Sănătate, dintre care 283 sunt pentru medicii de familie, 110 pentru ambulatoriul de specialitate clinic, 27 pentru cel paraclinic, iar 14 pentru ambulatoriul de specialitate de recuperare. 143 de farmacii au încheiat Contract cadru cu CAS şi au completat acum şi acte adiţionale până pe data de 31 martie 2017, la care se adaugă şi 65 de furnizori de dispozitive medicale. Mai este un furnizor pentru transport sanitar neasistat şi cinci pentru îngrijiri la domiciliu. Tot acte adiţionale s-au încheiat şi pentru cele 140 de programe naţionale de sănătate derulate la nivelul judeţului nostru. (Cristina RUSTI)

 

Vezi si

Programul detaliat al manifestărilor organizate de Primărie la împlinirea a 635 de ani de la atestarea documentară a Sucevei

Primăria municipiului Suceava a anunțat, sâmbătă dimineață, programul detaliat al manifestărilor prilejuite de sărbătorirea împlinirii …