Wednesday , April 17 2024

Tigari de peste 300.000 de lei, confiscate in Vama Siret, saptamana trecuta

N `n cursul s\pt\m=nii trecute, de la mai multe persoane care s-au prezentat `n Punctul de Trecere al Frontierei Siret au fost descoperite [i re]inute `n vederea confisc\rii 60.945 de pachete de ]ig\ri
~n ziua de 7 noiembrie, s-a prezentat `n Punctul de Trecere al Frontierei (PTF) Siret pentru a intra `n ]ar\, conduc=nd un „Fiat”, ucraineanul Yuriy Z., de 33 de ani. Dup\ controlul documentelor de c\l\torie, poli]i[tii de frontier\ [i vame[ii au efectuat un control am\nun]it asupra persoanei [i mijlocului de transport, ocazie cu care au fost descoperite ascunse [i nedeclarate `n vederea sustragerii de la controlul vamal, `n portierele autoturismului, 130 pachete de ]ig\ri de diferite m\rci de provenien]\ ucrainean\. }ig\rile `n valoare de 557 lei, au fost re]inute `n vederea confisc\rii iar ucraineanul a fost amendat contraven]ional cu 5.000 lei.
O zi mai t=rziu, la PTF Siret s-a prezentat pentru a intra `n ]ar\, conduc=nd un Opel, ucraineanca Irina B., `n v=rst\ de 46 de ani. „Dup\ controlul documentelor de c\l\torie, poli]i[tii de frontier\  [i lucr\torii vamali au efectuat un control am\nun]it asupra persoanei [i mijlocului de transport, ocazie cu care au fost descoperite ascunse [i nedeclarate `n vederea sustragerii de la controlul vamal, `n fa]a radiatorului autoturismului [i `n bagajele personale, un num\r de 300 pachete de ]ig\ri marca „More”, de provenien]\ ucrainean\”, precizeaz\, `ntr-un comunicat de pres\, comisarul Ilie Poroch – Seri]an, ofi]er de rela]ii publice al Inspectoratului Jude]ean al Poli]iei de Frontier\ (IJPF) Suceava. Conform celor spuse de el, ]ig\rile `n valoare de 1.287 lei au fost re]inute `n vederea confisc\rii iar persoana `n cauz\ a primit o amend\ contraven]ional\ `n valoare de 5.000 de lei. „Cele dou\ autoturisme au fost indisponibilizate `n PTF Siret p=n\ la achitarea de c\tre persoanele `n cauz\ a amenzii contraven]ionale”, men]ioneaz\ ofi]erul de rela]ii publice al IJPF Suceava.
~n ziua de 7 noiembrie, Dumitru D., de 36 de ani, din B\line[ti, s-a prezentat `n PTF Siret pentru a intra `n ]ar\ conduc=nd un moped marca „Piaggio”. Dup\ controlul documentelor de c\l\torie, poli]i[tii de frontier\ [i lucr\torii vamali au efectuat un control am\nun]it asupra persoanei [i mijlocului de transport, ocazie cu care au fost descoperite ascunse [i nedeclarate `n vederea sustragerii de la controlul vamal, `n carenajul mopedului, cantitatea de 80 de  pachete de ]ig\ri de marca „ Monte Carlo”, de provenien]\ ucrainean\. „}ig\rile `n valoare de 343 lei, au fost re]inute `n vederea confisc\rii de c\tre organele vamale, iar persoana `n cauz\ a fost sanc]ionat\ contraven]ional”, a precizat Ilie Poroch – Seri]an.
Conform acestuia, `n intervalul 1 – 7 noiembrie, poli]i[tii de frontier\ din cadrul IJPF Suceava au executat 401 misiuni [i ac]iuni specifice proprii, nu au permis intrarea `n ]ar\ a nou\ cet\]eni str\ini din diferite motive legale [i nu s-a permis ie[irea din ]ar\ a unui num\r de opt cet\]eni rom=ni pentru nereguli `n documente de c\l\torie. Totodat\, au fost descoperite [i re]inute `n vederea confisc\rii  60.945 de pachete de ]ig\ri `n valoare de 307.933 de lei. (Dan PRICOPE)

Vezi si

S-a reluat furnizarea căldurii în municipiul Suceava

Din seara de 16 aprilie a fost reluată furnizarea căldurii în sistemul centralizat de termoficare …