Thursday , November 30 2023

Tigani din Scheia, prinsi la furat si batuti, in Piata Mica

N autoare a mai multor furturi comise pe raza municipiului Suceava, echipa de ho]i condus\ de Romic\ Adrian Oancea a fost luat\ la `ncins de cet\]eni care au v\zut cum ace[tia fur\ pl\ci de azbociment de la o cl\dire aflat\ `n construc]ie n
Duminic\, la ora 16.24, Poli]ia municipiului Suceava a fost sesizat\ prin „SNUAU 112” despre faptul c\ un grup de persoane sustrage pl\ci de azbociment de la o cl\dire situat\ în pia]a din cartierul George Enescu. Cu ocazia cercet\rilor s-a stabilit c\ Romic\ Adrian Oancea, de 29 de ani, `mpreun\ cu minorul L. G. de 17 ani, Aurel B. de 18 ani, to]i din comuna {cheia, [i Dumitru V. de 19 ani, din municipiul Suceava, au sustras din cl\direa aflat\ în construc]ie ce apar]ine unei societ\]i comerciale care `[i ridic\ un sediu nou `n pia]a mic\ mai multe pl\ci de azbociment, în valoare de circa 525 lei.
Situa]ia s-a complicat atunci c=nd au intervenit oamenii afla]i `n zon\, care au v\zut c\ cei cinci indivizi au `nceput s\ fure materiale de construc]ie. Aurel B., în timp ce înc\rca azbestul într-un atelaj hipo, a fost lovit de mai mul]i cet\]eni, care au încercat s\ îi opreasc\ s\ mai fure [i, dup\ loviturile primite, a fost transportat la Spitalul Jude]ean, unde i s-a stabilit diagnosticul „traumatism cranio-cerebral [i traumatism cranio-facial, traumatism toracic, observa]ie fracturi costale partea stâng\”, r\mânând internat.
Prejudiciul a fost recuperat, iar în cauz\ s-a dispus începerea urm\ririi penale sub aspectul s\vâr[irii infrac]iunii de furt calificat fa]\ de Romic\ Adrian Oancea, Andrei  V. [i minorul L. G., primul dintre ace[tia fiind introdus în arestul IPJ Suceava pe baz\ de ordonan]\ de re]inere de 24 ore. Ieri, Adrian Oancea a fost prezentat Judec\toriei Suceava cu propunere de arestare preventiv\, propunere care nu a fost acceptat\.
Poli]i[tii care au anchetat cazul `i cunosc pe protagoni[ti de mai mult\ vreme. To]i cei patru tineri de etnie rom\ participan]i la ac]iune au antecedente penale. Sunt autori ai mai multor furturi m\runte – g\ini, capace de canal sau borcane cu mur\turi de prin boxele apartamentelor din municipiu. „Din asta tr\iesc. Orice g\sesc, pun `n c\ru]\ [i duc acas\”, explic\ poli]i[tii. (N.R.)

Vezi si

Aprinderea luminilor din Bradul de Crăciun, savurată de mii de suceveni (FOTO – VIDEO)

”Este o atmosferă foarte plăcută aici în piață și urmează ca toată luna decembrie să …