Thursday , February 2 2023

Termica va primi subventii de 10 milioane de lei de la Primaria Suceava

Primarul Ion Lungu a declarat c\ anchetele sociale pentru ajutoarele la `nc\lzire se vor finaliza c=t mai repede, `n a[a fel `nc=t [i acestea s\ poat\ s\ se constituie `n lichidit\]i pentru societatea sucevean\ de termoficare

~n sezonul rece 2011/2012, Prim\ria Suceava va subven]iona cu 10 milioane de lei societatea Termica SA Suceava, produc\torul [i furnizorul de agent termic `n sistemul centralizat de termoficare al municipiuljui re[edin]\ de jude]. Anun]ul a fost f\cut de primarul Ion Lungu care a declarat c\, p=n\ la sf`r[itul anului, Termica SA Suceava va primi trei milioane de lei. El a ad\ugat c\ ceilal]i bani vor fi aloca]i `n prima parte a anului viitor. Potrivit celor spuse de primar, `n iarna 2010/2011, municipalitatea a acordat 12,5 milioane de lei pentru subven]ionarea energiei termice. Totodat\, primarul a precizat c\ sper\ ca `n acest an num\rul beneficiarilor ajutoarelor la `nc\lzire s\ fie la fel de mare ca `n iarna trecut\, dat fiind faptul c\, de[i unele condi]ii de acordare s-au `n\sprit, veniturile mai multor suceveni au sc\zut iar plafonul de acordare a ajutoarelor s-a modificat. Printre condi]iile cele mai drastice cu privire la acordarea de ajutoare la `nc\lzire se refer\ la de]in\torii de autoturisme cu o vechime mai mic\ de zece ani. Totu[i, primarul se declar\ optimist [i spune c\ anchetele sociale vor fi finalizate la termen, astfel `nc=t sucevenii s\ poat\ beneficia de ajutoare la `nc\lzire iar acestea s\ fie un fel de „cash – flow” pentru SC Termica SA Suceava. (D.P.)

Vezi si

Ministrul Mediului: ”Vom porni programul «Rabla local» în luna martie”. La Suceava, anul trecut, Primăria estima aproximativ 2.500 de beneficiari

Ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Tanczos Barna, a declarat joi, la Bistriţa, că programul “Rabla …