Tuesday , July 23 2024

Terasamentul liniei Suceava-Dornesti va fi refacut pentru 8,7 milioane lei

N contractul a fost atribuit unui consor]iu de companii specializate, termenul stabilit fiind data de 11 noiembrie n ministrul Transporturilor, Anca Boagiu, declarase la vizita pe care a f\cut-o la Suceava c\ nu doar criteriul pre]ului, ci [i durata de execu]ie a lucr\rii a contat `n privin]a desemn\rii

CFR SA a atribuit consor]iului Arcada Company – Swietelsky Construc]ii Feroviare – Compania Construc]ii Feroviare C=mpulung Moldovenesc – ISPCF Bucure[ti un contract de 8,77 milioane de lei pentru a reface terasamentul liniei Suceava-Dorne[ti, distrus de inunda]ii. Contractul a fost atribuit la 6 octombrie [i este finan]at de la bugetul de stat, a anun]at, luni, administratorul infrastructurii feroviare CFR SA. Criteriul de atribuire a ]inut cont `n propor]ie de 60% de pre], 25% de durata de execu]ie [i 15% de programul calit\]ii. Consor]iul va realiza at=t partea de proiectare, c=t [i execu]ia lucr\rii p=n\ la 11 noiembrie. Reamintim c\ la vizita efectuat\ la Suceava de ministrul Transporturilor, Anca Boagiu, s-a pus aceast\ problem\ privind necesitatea urgent\ de repara]ie a infrastructurii feroviare, invoc=ndu-se `n primul r=nd considerente de ordin economic precum transportul c\rbunelui pentru `nc\lzirea Sucevei [i transportul spre fabricele procesatoare de lemn din zona R\d\u]iului. La aceea dat\, ministrul Anca Boagiu a spus c\ nu doar criteriul pre]ului, ci [i durata de execu]ie a lucr\rii a contat `n privin]a desemn\rii [i a dat asigur\ri asupra faptului c\ se va acorda finan]are iar lucr\rile de repara]ie la trosnoanelor de cale feroviar\ afectate vor fi finalizate `n noiembrie. Inunda]iile de la sf=r[itul lunii iunie au produs `n jude]ul Suceava pagube estimate la 357 milioane lei (aproximativ 83,8 milioane euro), potrivit Comitetului Jude]ean pentru Situa]ii de Urgen]\ Suceava. (D.P.)

Vezi si

Șoldan: Proiectul de decolmatare a lacului de suprafață Solca și securizarea barajului, o investiție tărăgănată de 20 de ani, a intrat în linie dreaptă

  Gheorghe Șoldan, președintele ales al Consiliului Județean Suceava, a anunțat, luni seara, că proiectul …