Monday , September 26 2022

Sucevenii care se vor grabi cu plata impozitelor vor primi bonificatii de 10%


Pentru impozitele [i taxele pe cl\diri [i teren pl\tite pentru `ntregul an fiscal 2012, sucevenii care se vor gr\bi p=n\ pe 31 martie vor beneficia de o reducere de 10% n `n afara acestei modific\ri, deliberativul local a aprobat ieri un nivel al taxelor la fel de redus ca [i `n anul 2011

~n urma aprob\rii `n [edin]a de Consiliu Local a nivelului impozitelor [i taxelor locale pentru anul fiscal 2012, contribu]ia sucevenilor la bugetul local va fi similar\ cu cea a anului 2011. Primarul Sucevei, Ion Lungu, a declarat c\ municipiul pe care `l administreaz\ are un nivel al taxelor dintre cele mai sc\zute din ]ar\, chiar dac\ legea ofer\ consiliilor locale posibilitatea major\rii acestora cu p=n\ la 20%. “Av=nd `n vedere c\ majoritatea contribuabililor, persoane juridice [i fizice, manifest\ dificult\]i economico-financiare, executivul propune pentru anul 2012 men]inerea impozitelor [i taxelor locale datorate la nivelul celor stabilite pentru anul 2011”, a l\murit edilul sucevean.
Lungu a completat c\ pentru anul 2012 vor fi acordate facilit\]i fiscale care constau `ntr-o bonifica]ie de 10% pentru cei care pl\tesc cu anticipa]ie impozitul/taxa pe cl\diri [i impozitul/taxa pe teren, datorate pentru `ntregul an de c\tre persoane fizice [i juridice, p=n\ la data de 31 martie.
Singurele major\ri pentru anul 2012 la nivel na]ional sunt prev\zute pentru proprietarii care au dou\ sau mai multe locuin]e. Ace[tia vor pl\ti cu 15% mai mult pentru prima cl\dire `n afara celei de la adresa de domiciliu, cu 50% mai mult pentru cea de-a doua cl\dire, cu 75% pentru cea de-a treia, iar impozitul va fi dublat pentru cea de-a patra cl\dire. (A.D.)

Vezi si

DSP a primit 31.100 de doze de vaccin antigripal

Medicii de familie din județ se pot prezenta la sediul Direcției de Sănătate Publică pentru …