Tuesday , November 29 2022

S\tenii din Bursuceni, revolta]i c\ utilajele Victor Construct traverseaz\ islazul comunal

N pentru aplanarea spiritelor, la fa]a locului au sosit echipaje ale poli]iei [i jandarmeriei, iar `n urma discu]iilor purtate, muncitorii de la balastier\ au promis c\ nu vor mai folosi tronsonul cu pricina, care `n harta localit\]ii face parte din islazul comunal

 
Aproximativ 100 de localnici din satul Bursuceni –Vere[ti au ie[it ieri diminea]\ pe islazul comunal, nemul]umi]i de faptul c\ angaja]ii balastierei patronate de societatea boto[\nean\ Victor Construct trec cu utilajele pe drumul comunal de[i cu c=teva zile `n urm\ se angajaser\ c\ nu vor mai traversa acest tronson. S\tenii s-au sup\rat foc c=nd au observat c\ `n ultimele zile, muncitorii trec cu draglina [i cu excavatorul pe islaz [i nu ]in cont de p\surile lor .
Prin urmare, vineri diminea]\, imediat ce au v\zut c\ utilaje ale sta]iei de sortare se apropie de drumul care trece prin islaz, localnicii au ie[it din case [i au blocat drumul.  Ei spun c\ islazul a fost concesionat de `ntreg satul pentru p\[unarea animalelor. Pentru aplanarea spiritelor la fa]a locului au sosit echipaje ale poli]iei [i jandarmeriei, iar `n urma discu]iilor purtate, muncitorii de la baalstier\ au promis c\ nu vor mai folosi tronsonul cu pricina care `n harta localit\]ii face parte din islazul comunal.
Printr-un contract de cesiune semnat `ntre Primaria comunei Vere[ti [i  Asocia]ia  Utilizatorilor de P\[une Bursuceni, administra]ia local\ a cedat p\[unea din localitate `n suprafa]\ de 98,57 ha pentru 25 de ani, `ncep=nd cu 1 ianuarie 2010, redeven]a fiind de 2.550 de lei anual.
Pre[edintele Asocia]iei Utilizatorilor de P\[une Bursuceni, Dumitru Urscahe ne-a declarat c\ angaja]ii sta]iei de sortare pot folosi un alt drum prin satul Coroc\e[ti `ns\ prefer\ s\ treac\ prin islazul comunal pe motiv c\ traseul este mai scurt. „To]i s\tenii s-au `nscris `n cadrul acestei asocia]ii iar anul trecut am concesionat de la Consiliul Local suprafa]a de 98 de ha `n care este inclus [i acest drum, care a fost `nfiin]at de localnici provizoriu dat fiind faptul c\ duce la o punte pitonal\. Discu]ii au fost [i `nainte de a fi aceast\ societate din Boto[ani cu cei care au avut `n proprietate balastiera. Aici nu se exacaveaz\ ci doar se sorteaz\ prundi[ul extras din alte locuri. S-au s\turat [i oamenii s\ p\zeasc\  acest tronson. Vrem  ca aniamalele s\ p\[uneze iarba curat\ ,  nu plin\ de praf. Nu se poate s\ fie sta]ie de sortare la 10 metri de prima cas\ [i nim\nui s\ nu `i pese.  Prim\ria [i-a dat acceptul ca ma[inile balastierei s\ treac\ prin sat de[i nu era normal pentru c\ pentru a ajunge pe  drumul din localitate utilajele  trebuie s\ treac\ pe drumul care face parte din  islaz”, ne-a spus Dumitru Ursache.  Localnicii sunt nemul]umi]i [i de faptul c\ dup\ ce apa este folosit\ la sp\larea sortului, apa uzat\ este deversat `ntr-un p=r`u de unde beau ap\ animalele. Mai mult, din cauza supra`nc\rc\rii ma[inilor de mare tonaj care transport\ balastul , infrastructura  mai multor case a fost afectat\.
Primarul comunei Vere[ti, D\nu] Gavriliuc sus]ine c\ din moment ce acel drum face parte din islazul comunal [i nu figureaz\ ca arter\ de circula]ie este normal ca angaja]ii sta]iei de sortare s\ nu circule ci s\ foloseasc\ o alt\ rut\. „ Noi am `ncercat ca situa]ia conflictual\ iscat\ s\ fie solu]ionat\ pe cale amiabil\ [i s\ fie respectat de c\tre conducerea societ\]ii [i angaja]ii acesteia angajamentul semnat”,ne-a spus edilul comunei.
Delatfel, scandalul de ieri din satul Bursuceni nu este singurul, de c=]iva ani `ncoace, s\tenii se declar\ nemul]umi]i fa]\ de prezen]a balastierei `n localitate. (Cristina SCOR}ARIU)
 
 

Vezi si

Flutur: Despre Bucovina trebuie vorbit și luptat în fiecare zi

Săptămâna aceasta a debutat cu manifestări prilejuite de Ziua Bucovinei. Iar ziua de luni a …