Monday , April 15 2024

Spitalul Vatra Dornei angajează dietician/nutriționist pentru secția de Diabet

Pe lângă acest post, unitatea spitalicească mai are trei posturi vacante

Spitalul Municipal Vatra Dornei va orgniza concurs pentru post de dietician-nutriționist clinic pentru Cabinetul de diabet zaharat nutriție și boli metabolice. Acesta nu este singurul post vacant, unitatea spitaliceacă anunțând că mai are câte un post liber de fizician medical în cadrul Laboratorului de radiologie și imagistică medicală, unul de asistent medical generalist în cadrul Secției chirurgie generală și de îngrijitoare de curățenie în cadrul Secției chirurgie generală.

Cei care doresc să ocupe unul dintre aceste posturi, trebuie să-și depună dosarul de înscriere la secretariatul spitalului și trebuie să conțină cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare, copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz, copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică, carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie, cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează, adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate și curriculum vitae. (C.R.)

Vezi si

Din nou strada din fața Parcului Copilului devine pietonală în zilele de duminică

Începând de duminică, 14 aprilie, strada Calea Burdujeni – porțiunea din zona Parcului Copilului – …