Friday , March 1 2024

Spitalul Județean angajează doi medici psihiatri și trei medici pediatri

Posturile sunt vacante pe perioadă nedeterminată de timp n este nevoie de doi medici specialiști, un post fiind în secția Pediatrie, iar altul în UPU Pediatrie. Se mai caută și un medic rezident în ultimul an, confirmat în specialitatea Pediatrie. Unitatea spitalicească suceveană vrea să angajeze și un fiziokinetoterapeut pentru Secția Recuperare, Medicină fizică si Balneologie, post vacant temporar.

Conducerea Spitalului Județean Suceava a anunțat că unitatea spitalicească are nevoie de doi medici psihiatri pentru secția de Psihiatrie, posturi ce sunt vacante pe perioadă nedeterminată de timp. Cei care doresc să participe la concurs, își pot depune dosarele de înscriere până pe data de 28 martie, iar proba scrisă a concursului este programată pentru data de 5 aprilie, la Institutul de Psihiatrie ”Socola” Iași. Proba clinică va avea loc pe data de 10 aprilie la aceași unitate spitalicească ieșeană. Dosarul de înscriere trebuie să conțină formular de înscriere la concurs, copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz, copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică, copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului, certificat de cazier judiciar, adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni și curriculum vitae, model comun european.

Unitatea spitalicească suceveană caută și un fiziokinetoterapeut pentru Secția Recuperare, Medicină fizică si Balneologie, post vacant temporar. Dosarele de înscriere se pot depune până pe data de 20 martie urmând ca proba scrisă să aibă loc pe data de 28 martie, la Spitalul Județean Suceava.

De asemenea, conducerea Spitalului Județean Suceava a anunțat că va organiza concurs pentru trei posturi de medic pediatru. Este nevoie de doi medici specialiști, un post fiind în secția Pediatrie iar altul în UPU Pediatrie. Pe lângă acestea, se mai caută și un medic rezident în ultimul an, confirmat în specialitatea Pediatrie. Toate cele trei posturi sunt vacante pe perioadă nedeterminată. Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în perioada 13-24 martie, urmând ca proba scrisă să aibă loc pe data de 3 aprilie la Spitalul Clinic ”Sf. Maria” din Iași.  Pe data de 6 aprilie este programată proba clinică. Taxa de însriere la concurs este de 150 de lei și se va achita la casieria unității spitaliști sucevene. (C.R.)

 

Vezi si

Manifestare dedicată regretatului critic și istoric literar Alex Ştefănescu, la Biblioteca Bucovinei

Luni, 4 martie 2024, la Biblioteca Bucovinei ”I.G. Sbiera”, în Sala de Artă ”Elena Greculesi”, …