Thursday , June 1 2023

Spatele Casei de Cultura, „ocupat” de lucrarile la reteaua de termoficare

N lucr\rile propriu-zise la re]eaua de termoficare sunt executate pe trotuar, f\r\ s\ afecteze traficul din zon\, acestea afect=ndu-i doar pe taximetri[tii care `[i aveau sta]ia pe aceea[i suprafa]\
Lucr\rile la re]elele de termoficare ce se desf\[oar\ `n aceast\ lun\ `n municipiul Suceava avanseaz\, acestea ajung=nd `n spatele Casei de Cultur\.
Zona care este destinat\ taximetri[tilor din spatele Casei de Cultur\, de pe strada Ciprian Porumbescu, a fost eliberat\ ieri pentru ca muncitorii care efectueaz\ lucr\rile de rigoare la re]elele de termoficare s\ se poat\ desf\[ura. Lucr\rile propriu-zise la re]eaua de termoficare vor fi executate pe trotuar, f\r\ s\ afecteze traficul din zon\.
Viceprimarului municipiului Suceava, Viorel Seredenciuc, a spus c\ lucr\rile care s-au `nceput `n spatele Casei de Cultur\ sunt prev\zute a fi realizate `n continuarea lucr\rilor de pe strada Mihai Viteazu, cobor=nd p=n\ `n strada Nicolae B\lcescu, pentru a se ajunge `n punctul `n care au fost `ncepute anul trecut lucr\rile de revizie [i reabilitare a conductelor de termoficare.
Lucr\rile prev\zute pentru revizia [i reabilitarea conductelor de termoficare sunt prev\zute a dura toat\ luna august, perioad\ `n care furnizarea serviciului de ap\ cald\ este sistat. (I. G.)

Vezi si

Ion Lungu: Primăria va comanda expertize tehnice în vederea consolidării versantului Zamca

Ion Lungu, primarul municipiului Suceava, a anunțat că Inspectoratul Judetean in Construcții, în  urma Hotarârii …