Saturday , July 20 2024

Spatele Casei de Cultura, „ocupat” de lucrarile la reteaua de termoficare

N lucr\rile propriu-zise la re]eaua de termoficare sunt executate pe trotuar, f\r\ s\ afecteze traficul din zon\, acestea afect=ndu-i doar pe taximetri[tii care `[i aveau sta]ia pe aceea[i suprafa]\
Lucr\rile la re]elele de termoficare ce se desf\[oar\ `n aceast\ lun\ `n municipiul Suceava avanseaz\, acestea ajung=nd `n spatele Casei de Cultur\.
Zona care este destinat\ taximetri[tilor din spatele Casei de Cultur\, de pe strada Ciprian Porumbescu, a fost eliberat\ ieri pentru ca muncitorii care efectueaz\ lucr\rile de rigoare la re]elele de termoficare s\ se poat\ desf\[ura. Lucr\rile propriu-zise la re]eaua de termoficare vor fi executate pe trotuar, f\r\ s\ afecteze traficul din zon\.
Viceprimarului municipiului Suceava, Viorel Seredenciuc, a spus c\ lucr\rile care s-au `nceput `n spatele Casei de Cultur\ sunt prev\zute a fi realizate `n continuarea lucr\rilor de pe strada Mihai Viteazu, cobor=nd p=n\ `n strada Nicolae B\lcescu, pentru a se ajunge `n punctul `n care au fost `ncepute anul trecut lucr\rile de revizie [i reabilitare a conductelor de termoficare.
Lucr\rile prev\zute pentru revizia [i reabilitarea conductelor de termoficare sunt prev\zute a dura toat\ luna august, perioad\ `n care furnizarea serviciului de ap\ cald\ este sistat. (I. G.)

Vezi si

Absolvent al Colegiului Național Militar ”Ștefan cel Mare”, admis primul la specializarea aleasă din cadrul Academiei Tehnice Militară ”Ferdinand I”

Nu doar elevii Colegiului Națiaonal Militar ”Ștefan cel Mare” Câmpulung Moldovenesc obțin rezultate remarcabile, ci …