Wednesday , February 8 2023

Sensul giratoriu de la McDonald’s va fi realizat anul viitor

Primarul Ion lungu a declarat c\ `n aceast\ toamn\ vor fi realizate, cel mai probabil, doar lucr\rile de amenajare a unui sens giratoriu `n zona sediului Banc Post [i a magazinului Orange

Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a declarat c\ amenajarea unui nou sens giratoriu pentru a facilita accesul la parcarea subteran\ num\rul 1 din centrul Sucevei nu va fi realizat `n acest an. Sensul giratoriu respectiv urma s\ fie amenajat la intersec]ia dintre strada Ana Ip\tescu cu strada Nicolae B\lcescu, `n zona unde la ora actual\ este amenajat un semafor care faciliteaz\ accesul din [i spre McDonald’s.
Odat\ cu amenajarea celor dou\ parc\ri subterane din centrul ora[ului au fost proiectate [i trei sensuri giratorii. Unul a fost deja f\cut la intrersec]ia dintre prelungirea str\zii Vasile Bumbac cu Ciprian Porumbescu pentru a se asigura accesul `n parcarea num\rul 2. Al doilea ar urma s\ fie realizat la o distan]\ de o sut\ de metri de primul, adic\ la intersec]ia str\zilor Ciprian Porumbescu cu Nicolae B\lcescu [i strada Meseria[ilor. ~n fine, cel de-al treilea ar urma s\ fie realizat pentru accesul la parcarea subteran\ ce se face pe esplanada Casei de Cultur\.
La aceasta sunt lucr\rile cele mai avansate, primarul declar=ndu-se mul]umit [i optimist `n acela[i timp. Totu[i, `ntruc=t amenajarea sensului giratoriu pentru facilitarea accesului `n parcarea num\rul 1 trebuie s\ fie corelat\ cu proiectul de modernizare a arterei principale de circula]ie a ora[ului, iar acesta din urm\ este `n `nt=rziere din cauza unor contesta]ii la licita]ii, sunt [anse minime de a se face `n toamna aceasta sensul giratoriu la McDonald’s. Acest lucru l-a recunoscut [i primarul care a spus c\, cel mai probabil, `n aceast\ toamn\ se vor face lucr\ri de amenajare doar la sensul giratoriu prev\zut `n zona magazinului Orange. (D.P.)

Vezi si

Un elev al Școlii Militare de Subofițeri de Jandarmi Fălticeni a returnat o borsetă cu bani găsită pe stradă

În data de 6 februarie a.c., în jurul orei 19.30, Ionuț-Eduard, elev al Școlii Militare …