Saturday , September 23 2023

Sediul IPJ Suceava și al SRI va fi reabilitat printr-un program cu fonduri europene

Sediul Inspectoratului de Poliție Județean Suceava și al SRI-ului va fi refăcut și modernizat cu fonduri europene, accesate prin PNRR. Clădirea era una dintre acele imobile mari, dar cu un aspect mai degrabă dezolant și s-a încercat încă din exercițiul financiar precedent reabilitarea acesteia prin accesarea de fondur europene din cadrul POR 2014-2020. Deși a fost realizată documentația – și la acea vreme atât pentru partea pe care o deține IPJ, cât și pentru cea folosită de SRI – finanțarea nu a mai fost obținută în împrejurările și termenele de la acea vreme și, prin urmare, imobilul a rămas în starea în care se vede și acum, cel puțin aspectul exterior este departe de a fi unul cât de cât adecvat vremurilor.

IPJ Suceava a continuat însă (foarte probabil alături de U.M. 0807 Iași) demersurile de a accesa fonduri pentru reabilitarea sediului – după modelul altor structuri din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, un alt exemplu la nivel de județ fiind cel al Inspectoratului de Jandarmi Județean Suceava – și a reușit prin PNRR. „După parcurgerea tuturor etapelor prevăzute de linia de finanțare, coordonatorii proiectului de modernizare din cadrul IPJ Suceava au obținut toate avizele și autorizările Ministerului Dezvoltării și au ajuns în faza de demarare a achiziției prin procedură simplificată (a nu se confunda cu procedura de atribuire directă – n.red.) a contractului de creștere a eficienței energetice, reabilitare termică şi modernizare”, a precizat purtătorul de cuvânt al IPJ Suceava, comisarul șef Ionuț Epureanu.

Valoarea totală estimată a contractului de achiziție publică este – în baza devizului general din Documentația de Avizare a Lucrărilor de Investiții (D.A.L.I) – de 23.649.025,84 lei fără TVA, cu termen maxim de execuţie de 22 de luni de la semnarea ordinului de începere a lucrărilor. Suma respectivă include și o componentă de circa 400 de mii de lei pentru proiectare, întrucât așa cum am precizat mai sus documentația era făcută la nivel DALI.

Scopul investiţiei îl reprezintă realizarea lucrărilor de îmbunătăţire a performanţei energetice a clădirilor (termoizolarea anvelopei şi reabilitarea, modernizarea instalaţiilor de încălzire/răcire, ventilare/climatizare, preparare apă caldă de consum şi iluminat), prin care se urmăreşte reducerea consumurilor energetice, modernizarea instalațiilor electrice, instalarea unor sisteme de management energetic, precum și proiectarea și instalarea sistemelor de limitare şi stingere a incendiilor şi a instalaţiilor de semnalizare, alarmare şi alertare în caz de incendiu și impotriva efracției. Realizarea investiției preconizate urmărește îndeplinirea standardelor și cerințelor Uniunii Europene, coroborat cu necesitatea mondială de a reduce consumurile de energii convenționale, reducerea consumului de energie și al emisiilor de dioxid de carbon, reducerea cheltuielilor cu utilitățile și implicit protejarea mediului înconjurător etc. De asemenea, se are în vedere și implementarea unor măsuri de reducere a: consumului anual specific de energie, implicit a consumului anual de energie finală; consumului anual de energie pentru încălzire și iluminat; emisiilor de gaze în atmosfera, echivalent kg CO2 prin măsuri de reabilitare termică, modernizarea instalațiilor aferente clădirii și utilizarea surselor de energie regenerabilă.

„Pentru un proiect de asemenea amploare financiară, dar și de importanță pentru întreaga comunitate suceveană ne dorim să beneficiem de cele mai calitative lucrări, astfel încât îi invitam pe toți cei interesați să se înscrie pe platforma de profil și să promoveze cele mai avantajoase și calitative oferte”, a mai precizat cms. șef Ionuț Epureanu.

Și, într-adevăr, nu sunt doar vorba în vânt cele referitoare la ofertele calitative, pentru că la licitația care va avea loc pe data de 10 iulie criteriul de atribuire nu va fi „prețul cel mai scăzut”, ci va fi criteriul „cel mai bun  raport calitate – preț”. Iar asta în condițiile în care doar 40% din pcunatjul ofertei va putea fi obținut prin componenta financiară. 30% o va reprezenta garanția suplimentară acordată ofertelor unde pucntajul maxim va fi obținut doar de acele oferte unde garanția va fi de peste 36 de luni. Diferența de 30% din pucntaj va fi acordată ținându-se cont de „Experiența profesională specifică pentru expertii cheie”. (D.P.)

 

Vezi si

Biroul Electoral Permanent va funcționa în afara municipiului Suceava

Prefectura a reluat „în regim de urgență” procedura de identificare a unor spații, inclusiv aparținând domeniului …