Sunday , December 4 2022

Școala Gimnazială ”Constantin Moraru” Pătrăuți și Liceul Tehnologic ”Oltea Doamna” Dolhasca, unitățile școlare cu cei mai mulți repetenți și absenți

Inspectorul școlar general Grigore Bocanci a prezentat o hartă a riscului educațional în care apar școli care au înregistrat anul școlar trecut un număr mare de absențe per elev, remarcându-se Școala Gimnazială Burla, Școala Gimnazială ”Constantin Moraru” Pătrăuți, Liceul Tehnologic ”Oltea Doamna” Dolhasca, Școala Gimnazială Ciprian Porumbescu, școli cu foarte mulți repetenți, și anume Școala Gimnazială ”Constantin Moraru” Pătrăuți, Liceul Tehnologic ”Oltea Doamna” Dolhasca, Școala Gimnazială Bosanci, Școala Gimnazială nr. 3 Vicovu de Sus, iar școli cu foarte mulți elevi care au situații școlare neîncheiate sunt Școala Gimnazială ”Constantin Moraru” Pătrăuți, Școala Gimnazială Gulia, Școala Gimnazială Burla și Liceul Tehnologic ”Oltea Doamna” Dolhasca.

Inspectoratul Școlar Județean Suceava a organizat joi reuniunea semestrială a managerilor unităților școlare din județul Suceava, în cadrul căreia s-au prezentat aspecte ce țin de calitatea învățământului sucevean în anul școlar 2021-2022 și perspective de management instituțional și curriculum și inspecție școlară pentru anul școlar în curs.

Inspectorul școlar general Grigore Bocanci a prezentat o hartă a riscului educațional în care apar școli care au înregistrat anul școlar trecut un număr mare de absențe per elev, remarcându-se Școala Gimnazială Burla, Școala Gimnazială ”Constantin Moraru” Pătrăuți, Liceul Tehnologic ”Oltea Doamna” Dolhasca, Școala Gimnazială Ciprian Porumbescu, școli cu foarte mulți repetenți, și anume Școala Gimnazială ”Constantin Moraru” Pătrăuți, Liceul Tehnologic ”Oltea Doamna” Dolhasca, Școala Gimnazială Bosanci, Școala Gimnazială nr. 3 Vicovu de Sus, iar școli cu foarte mulți elevi care au situații școlare neîncheiate sunt Școala Gimnazială ”Constantin Moraru” Pătrăuți, Școala Gimnazială Gulia, Școala Gimnazială Burla și Liceul Tehnologic ”Oltea Doamna” Dolhasca.

Analiza SWOT realizată la nivelul instituției evidențiază printre punctele slabe diminuarea planurilor de școlarizare la clasa a IX-a în unitățile liceale având drept cauză necorelarea ofertei educaționale cu cerințele pieții muncii, orientare școlară și profesională inadecvată, supraevaluarea performanțelor instituționale în rapoartele anuale de evaluare internă și neidentificarea problemelor reale, menținerea unui număr mare de unități școlare neautorizate, dificultatea încadrării cu personal didactic calificat în unitățile de învățământ izolate din mediul rural, încă există spații școlare necorespunzătoare, număr insuficient de cabinete de asistență educațională în școli.

Punctele tari evidențiate de șeful IȘJ Suceava sunt creșterea ratei de participare și promovare la concursurile naționale, a numărului de elevi participanți și premiați în urma participării la concursuri și olimpiade școlare, derularea unor programe de investiții în școli pentru dotarea cu echipamente necesare învățării online, număr mare de cadre didactice participante la cursuri de formare continuă etc. (Oana NUȚU)

Vezi si

Peste 23,6 milioane de lei au încasat sucevenii care au cazat refugiați ucraineni

De la începutul războiului în Ucraina, România a cheltuit 75 de milioane de euro pentru …