Saturday , February 4 2023

Saptam=na `ncarcata de examene pentru elevii suceveni

~n aceast\ s\pt\m=n\, elevii claselor II-XII sunt obliga]i s\ sus]in\ teste predictive la cele mai importante materii N rezultatele nu se trec `n catalog, ci au doar caracter orientativ
Elevii din clasele II- XII sus]in `ncep=nd de luni, testele de evaluare ini]ial\ la materiile de baz\, rezultatele ob]inute, urm=nd s\ fie utilizate ca reper pentru m\surarea progresului [colar, nefiind trecute `n catalog.
Centrul Na]ional de Evaluare [i Examinare a elaborat modele de teste pentru evaluarea predictiv\, înso]ite de baremele de evaluare [i de notare, precum [i de preciz\ri referitoare la specificul testelor. Modelele propuse de METCS au avut caracter orientativ.
„Acest gen de teste le administram oricum elevilor la fiecare `nceput de an, la materiile de baz\, `n special. Nu vom trata rezultatele elevilor individual, ci per general. Cel pu]in la matematic\, dificultatea subiectelor elaborate de colegiul nostru a fost medie spre ridicat\, asta a fost [i p\rerea elevilor”, a declarat Dan Popescu, directorul Colegiului Na]ional „{tefan cel Mare”.
Rezultatele ob]inute în urma evalu\rii se comunic\ elevilor [i p\rin]ilor [i nu se fac publice. „Cadrele didactice elaboreaz\ [i valideaz\, la nivelul colectivului de catedr\, testele de evaluare având ca reper modelele propuse de METCS. Modelele elaborate la nivelul colegiului nostru consider c\ au avut un nivel mediu de dificultate. Dup\ corectare, trebuie s\ comunic\m `n termen de cinci zile planul de m\suri pentru recuperarea anumitor caren]e sau pentru stimularea elevilor capabili de performan]\. Testele predictive se sus]in dup\ un grafic stabilit, iar prezen]a este obligatorie. Elevii vor sus]ine ultimele teste luni, 3 octombrie”, a explicat Virginel Iordache, directorul Colegiului Na]ional de Informatic\ „Spiru Haret”.
Rezultatele evalu\rii ini]iale se folosesc ca punct de referin]\ pentru a se compara cu rezultatele Evalu\rii Na]ionale [i a examenului de bacalaureat din 2012. (Adelina TALPALARIU)

Vezi si

Programul detaliat al manifestărilor organizate de Primărie la împlinirea a 635 de ani de la atestarea documentară a Sucevei

Primăria municipiului Suceava a anunțat, sâmbătă dimineață, programul detaliat al manifestărilor prilejuite de sărbătorirea împlinirii …