Wednesday , November 30 2022

Saptamana aceasta incepe modernizarea a doua parcuri sucevene

Primarul Sucevei, Ion Lungu, a anun]at demararea unor lucr\ri de amenajare `n dou\ parcuri ale ora[ului. Este vorba despre un parc situat pe strada Aleea Zorilor [i un altul `n cartierul Burdujeni. Pe Aleea Zorilor, `n cartierul George Enescu, va fi ini]iat\ `n cursul s\pt\m=nii acesteia activitatea de recondi]ionare a parcului aflat incinta Colegiului Na]ional de Informatic\ “Spiru Haret”. Pentru aceasta nu vor fi folosite finan]\ri exterioare sau sponsoriz\ri, ci fonduri din bugetul local. Acela[i lucru este valabil [i `n cazul parcului situat `n zona Alimentarei Moldova din cartierul Burdujeni, pentru care este prev\zut\ reamenajarea `n perioada urm\toare. Ambele parcuri vor benefecia de recondi]ionarea [i igienizarea spa]iilor verzi, precum [i de modernizarea iluminatului public, astfel `nc=t locuitorii acestor zone s\ se poat\ bucura de un spa]iu recrea]ional pl\cut o dat\ cu venirea prim\verii. Primarul se a[teapt\ ca lucr\rile, care continu\ programul de reamenajare peisagistic\ a ora[ului Suceava, s\ se finalizeze `n mod eficient. (Andreea DIACONU)

Vezi si

Mănăstirea Teodoreni se va extinde începând cu anul viitor

Un nou corp de chilii va fi construit, cel mai probabil de anul viitor sau …