Wednesday , October 5 2022

S-a redeschis muzeul “Ion Irimescu” din Falticeni

Dup\ 10 ani de lucr\ri de repara]ii, muzeul [i-a redeschis por]ile u bugetul de renovare [i reabilitare a dep\[it cinci milioane de lei 

Muzeul de Art\ “Ion Irimescu” [i-a redeschis, s=mb\t\, por]ile dup\ ce a fost `nchis timp de zece ani pentru lucr\ri de repara]ii [i dup\ ce a fost reabilitat print-un proiect cu finan]are european\. Proiectul european POR a vizat modernizarea, repararea [i reabilitarea cl\dirii muzeu care ad\poste[te cea mai mare colec]ie de autor din Rom=nia. Acesta a presupus co-finan]area al\turi de Guvernul Rom=niei, care a contribuit cu 1,4 milioane de lei [i municipiul F\lticeni, cu o parte `n valoare de 285.495 lei.
Banii au fost repartiza]i `n restaurarea unei suprafe]e de 1.379 metri p\tra]i [i refacerea aleilor carosabile [i a celor pietonale, a c\ror suprafe]e dep\[esc o mie de metri p\tra]i. ~n cadrul aceluia[i proiect au mai fost achizi]ionate vitrine, rafturi de bibliotec\, mese pentru sala de studiu, mobilier de protocol, garderob\, banchete pentru vizitatori, echipament audio-video [i un sistem de televiziune cu circuit închis.
Din fondurile proprii, Prim\ria F\lticeni a mai achizi]ionat supor]i de expunere a sculpturilor [i alte dot\ri necesare. De[i lucr\rile s-au finalizat `n 25 mai 2012 Muzeul de Art\ “Ion Irimescu” a intrat într-o perioad\ de stabilizare a microclimatului de trei luni, astfel încât operele de art\ s\ fie expuse în condi]ii optime.
Muzeul ad\poste[te cea mai mare colec]ie de autor din ]ar\ cu 314 de sculpturi, o mie de lucr\ri de grafic\ [i pictur\ [i 5.500 de volume de art\, fiind unicul de acest gen din România [i al doilea din lume dup\ Colec]ia Rodin de la Paris. Odat\ cu renovarea muzeului se `ndepline[te [i ultima dorin]\ a artistului sculptor, Ion Irimescu, care [i-a donat majoritatea lucr\rilor municipalit\]ii F\lticeni, alte opere monumentale ale sale put=nd fi întâlnite în localit\]i din întreaga ]ar\. Aproape fiecare muzeu de art\ din România de]ine cel pu]in o lucrare semnat\ de Ion Irimescu. (Crina VOLO{ENIUC)

Vezi si

Ioan Balan, de Ziua Educației – Viitorul unei națiuni depinde de respectul pe care îl acordăm în fiecare zi făuritorilor de destine – învățătorii și profesorii  

De Ziua Mondială a Educației, deputatul PNL Ioan Balan consideră că fiecare dintre noi trebuie …